Tudományos m?helyek

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Országos Széchényi K?nyvtár a magyar vonatkozású írott emlékek ?rhelye. A k?nyvtár feltárási, ?rzési és szolgáltatási feladatai mellett rendkívül sokrét? tudományos tevékenységet is folytat. Az intézmény munkatársai k?zt t?bb akadémiai és számos egyetemi doktor található, mellettük a tudományos fokozattal nem rendelkez? munkatársak mintegy 10%-a foglalkozik rendszeresen kutatással.

Az OSZK tudományos k?nyvtárként a magyar vonatkozású humántudományi kutatások kiinduló forrásgy?jteménye. Bels? kutatásainak, kutatóprojektjeinek els?dleges alapja a k?nyvtár páratlan állománya, illetve a retrospektív nemzeti bibliográfiai számbavétel. Ezért a nemzeti k?nyvtárban folyó kutatások irányát, illetve a reájuk épül? szakmai kiadványok tematikáját a gy?jtemények eleve meghatározzák.

 

Az intézményi ?sszetett tudományos munka szakmailag is, reprezentativitásában is magas színvonalon felel meg mind a magyar mind a nemzetk?zi tudományos elvárásoknak. Az intézmény kutatói – a mindenkori tudományos stratégiának megfelel?en – arra t?rekszenek, hogy a Nemzeti K?nyvtár tudományos arculatát ne pusztán múltbéli éthosza határozza meg. A k?nyvtár, amely a ?nemzet emlékezete”, ahogyan az intézményre gyakorta hivatkozni szokás, nem lehet ugyanis egyfajta passzív emlékezet csupán, de sokkalta inkább egy aktív, kulturális emlékezet letéteményesévé kell, hogy váljék.

A min?sített kutatók az intézmény Tudományos Bizottságának tagjai, mely grémium a f?igazgató tudományos ügyekben illetékes tanácsadó testülete. Ez a testület d?nt az éves vagy annál hosszabb bels? kutatási projektekr?l, azoknak az intézményi stratégiához illesztésér?l.

A tudományos partnerségen alapuló, kiterjedt kutatási eredmények, illetve a rendkívül sokrét? állományra épül? értékelések, egyéni kutatások révén munkatársaink folyamatosan jelen vannak a hazai és nemzetk?zi tudományos életben. (ld. Munkatársaink publikációi)

A forrásérték? alapkutatások és az ezekre épül? bels? tudományos értékel? munkák eredményeit - évtizedekre visszamen?leg - a nemzeti k?nyvtár igényes kiadványaiban tesszük k?zzé. A k?nyvtár aktív szerepet vállal a tudástársadalomban, és a korszer? szolgáltatás-fejlesztés mellett a gy?jteményeire vonatkozó egyedi feltáró és értékel? kutatómunka min?ségi publikálására is komoly hangsúlyt fektet (ld. Kiadványok).

A k?nyvtár tudományos stratégiájának megfelel?en a tudományos kutatáshoz és a publikációkhoz társulnak az intézményi tudományos konferenciák és ülésszakok, vendégkonferenciák, illetve egyéb kapcsolódó rendezvények (pl. intézményi nagykiállítások, k?nyvbemutatók, tematikus honlapok, stb.) eredményei is.

A saját állományra vonatkozó tudományos feltáró munkák a gy?jtemények kincseit, egyes szegmenseit vagy unikális darabjait tudományos igénnyel értékel? kutatások és a partnerségben megvalósuló kutatási projektek a nemzeti k?nyvtár tudományos rangját, munkatársainak szakmai elismertségét n?velik. A kulturális meg?rzés és fogyasztás k?z?tt, a tudományos igény? teremtés, vagyis a kutatási eredmények egyik alapfeltétele a rangos szakért?i csoportok m?k?dtetése, a nemzeti k?nyvtár tudományos rangjának meg?rzése.中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片