T?rzsgy?jteményi olvasótermek

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tisztelt Olvasóink!

A Kormány 484/2020 (XI. 10.) Korm. rendelete alapján a k?nyvtár november 2020. 11-ét?l felfüggeszti személyesen igénybe vehet? nyilvános szolgáltatásait. Felhívjuk figyelmüket, hogy számos szolgáltatásunk távolról (e-mailben, online) továbbra is elérhet?.

További információk

 

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy az Országos Széchényi K?nyvtár nem k?lcs?nz? k?nyvtár, dokumentumait csak helyben lehet használni.

A t?rzsgy?jteményi olvasótermek a VII. emeleten, a k?nyvtár teljes nyitvatartási idejében állnak az olvasók rendelkezésére. A f?ldszinti aulában t?rtén? k?telez? regisztráció után lépcs?n és lifttel k?zelíthet?ek meg.

A k?nyvtár legnagyobb gy?jteménye, a t?rzsgy?jtemény ?leli fel a mindenkori Magyarországon 1711 után és az 1600 után külf?ld?n megjelent k?nyveket, a k?nyvtár teljes hírlap- és folyóiratállományát (eredetiben és mikrofilmen), valamint a k?telespéldányként beszolgáltatott elektronikus dokumentumokat.
Az Országos Széchényi K?nyvtár nemzeti k?nyvtári feladatain túl a magyar nyelv- és irodalomtudomány illetve t?rténettudomány szakk?nyvtári funkcióit is ellátja, ezért a nyilvános k?nyvtári funkciókat ellátó általános Olvasótermen felül kül?n t?rténettudományi és irodalomtudományi szakolvasótermekkel is rendelkezik.

A cédula- és online katalógus használatához, a dokumentumok raktárból való igényléséhez a Tájékoztató Osztály munkatársai nyújtanak segítséget. Ld. még: A k?nyvtár használata, Tájékoztatás.

A kutatáshoz szükséges, el?fizetéses adatbázisokat olvasóink mind a helyi számítógépeken, mind a helyi hálózatra csatlakozva saját laptopjaikon is használhatják.

általános olvasóterem

A tágas, reprezentatív olvasóterem 154 fér?helyes, 16 számítógépes asztallal rendelkezik. Szabadpolcos állománya a kül?nb?z? szakterületek legfontosabb kézik?nyveib?l kínál mintegy 40.000 k?tetet, kül?n?s tekintettel a humántudományokra. Itt találhatóak meg a legfontosabb tájékoztatási segédletek, kézik?nyvek és ?sszefoglalások a m?vészett?rténet, filozófia, vallástudomány, pedagógia, néprajz, továbbá a szociológia, statisztika, k?zgazdaság-tudomány, állam- és jogtudomány és a természettudományok területér?l.
Itt kapott helyett a magyar nyelvtudományi kézik?nyvtári állomány, valamint kortárs és klasszikus szépirodalmi m?vekb?l való válogatás is. Az olvasó szakrendje
Az általános Olvasóterem k?zéps? részén elhelyezett fotelekb?l, üvegasztalokból, valamint két sor egymásnak fordított asztalból álló társalgási térben megengedett a csoportos tanuláshoz szükséges halk beszéd.

Ebben az olvasóteremben t?rténik az offline hordozón megjelent elektronikus dokumentumok szolgáltatása. Ide tartoznak a k?telespéldányként beérkezett – nem zenei – CD és DVD dokumentumok, hajlékonylemezen megjelen? anyagok, beleértve a mellékletként beérkezett dokumentumokat is (hangkazetták, CD/DVD mellékletek).

A multimédiás dokumentumok, azaz a T?rténeti Interjúk Tára audiovizuális dokumentumainak (videó és DVD) raktárból t?rtén? forgalmazása, illetve a védett elektronikus tartalmak (OSZK-DK), továbbá a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) védett anyagainak hozzáférése is innen t?rténik.

Látássérült olvasóinknak ebben a teremben áll rendelkezésre egy felolvasó szoftverrel ellátott gép.

Az olvasóteremben a tájékoztató k?nyvtáros nyújt szakmai és technikai segítséget a nyilvántartásokban, a szabadpolcon illetve a k?nyvtári állományban való keresésben, valamint a raktári dokumentumok kiszolgálásában.
A Multimédiaolvasó és a dedikált hálózati pontok számítógépeit (NAVA, ELDORADO, OSZK-DK) valamint a videódokumentumok használatához szükséges eszk?z?ket a Katalógustérben helyeztük el. Használatukhoz segítséget a K?zponti Tájékoztatásban kérhetnek.

Hírlapolvasó

A Hírlapolvasóban t?rténik a raktárból felkért eredeti (nem mikrofilmezett és nem digitalizált) folyóiratok, hírlapok forgalmazása.

Az olvasótermi polcokon kaptak helyet a hazai és külf?ldi sajtót?rténeti m?vek, sajtóbibliográfiák és repertóriumok is a bet?rendben elhelyezett, alapvet? társadalomtudományi (t?rténettudományi, szépirodalmi, irodalomt?rténeti, nyelvtudományi, valamint k?nyv- és k?nyvtárt?rténeti) folyóiratok évfolyamai mellett. A Hírlapolvasó szakrendje
A terem 50 fér?helyes, 20 számítógépes asztallal. Az olvasóteremben található napi- és hetilapolvasó kényelmes fotelekkel áll rendelkezésre.
Az olvasóteremben a tájékoztató k?nyvtáros nyújt állandó szakmai és technikai segítséget a nyilvántartásokban illetve a hírlapállományban való keresésben.
A kül?nb?z? olvasótermekben kihelyezett szabadpolcos folyóiratok teljes jegyzéke itt található.

Mikrofilmolvasó

A 30 mikrofilmolvasóval felszerelt Mikrofilmolvasóban tekinthet?ek meg a korábbi évtizedekben állományvédelmi okokból mikrofilmre vett hírlapok, folyóiratok, illetve a Plakát- és Kisnyomtatványtár állományába tartozó, mikrofilmezett gyászjelentések, melyek nagy része raktárban helyezkedik el.

A mikrofilmek raktári kiszolgálási ideje kb. 20 perc. A legkeresettebb, digitálisan nem elérhet? lapok mikrofilmes változatai olvasótermi szabadpolcon találhatóak.
A mikrofilmtekercsekr?l illetve -lapokról 3 szkenner segítségével másolatok készíthet?ek, azok igény szerint CD-re vagy DVD-re másolva, vagy nyomtatásban vihet?ek el.
A mikrofilmek használatában, azok korlátozott mérték? másolásában munkatársaink nyújtanak segítséget.
A mikrofilmezett periodikumok kereshet?ek online katalógusunkban is, vagy a csak a hálózaton belül elérhet? adatbázisból is.
A gyászjelentések egy részének kisfelbontású digitalizált változatai (1840-1990) elérhet?ek itt.

T?rténettudományi szakolvasó

A szakolvasóterem 83 fér?hellyel rendelkezik. 16 internetes munkaállomás biztosítja a zavartalan munkát. Mintegy 18.000 k?tetes szabadpolcos állománya egyebek k?z?tt magyar és egyetemes t?rténeti forráskiadványokat, ?sszefoglaló és korszakt?rténeti monográfiákat, helyt?rténeti, genealógiai, egyház- és m?vel?dést?rténeti munkákat tartalmaz.
A k?nyvek elhelyezése a teremben részben t?rténelmi korszakok, részben a t?rténelmi segédtudományok, valamint a t?rténelmi kutatás kül?nb?z? metszetei (gazdaságt?rténet, m?vel?dést?rténet stb.) szerint t?rténik (az olvasó szakrendje). A kutatóknak, diákoknak, felhasználóknak állandó szaktájékoztató ügyelet áll rendelkezésére.

Irodalomtudományi szakolvasó

A szakolvasóterem 44 fér?helyes, 9 számítógépes asztallal. 16.000 k?tetes állományát irodalomtudományi és irodalomt?rténeti kézik?nyvek, ?sszefoglalások, monográfiák alkotják, továbbá a magyar szépirodalom legjelent?sebb képvisel?inek kritikai és életm?kiadásai, valamint a világirodalom legjelesebb alkotásai, gyakran eredeti nyelven. Az olvasó szakrendje.  
Az irodalmi folyóiratok a Hírlapolvasóban vannak elhelyezve.
A tudományos kutatóknak, diákoknak, felhasználóknak állandó szaktájékoztatói ügyelet áll rendelkezésére.

Tájékoztató segédk?nyvtár

Ebben a teremben helyezkedik el a k?zponti tájékoztató szolgálat is, az olvasók számára pedig 12 számozatlan olvasóhely áll rendelkezésre. A 10.000 k?tetnyi szabadpolcon található anyag a legfontosabb hazai és külf?ldi referensz m?vek: katalógusok, lexikonok, enciklopédiák, szótárak, bibliográfiák, életrajzi források és adattárak gy?jteményéb?l áll (a segédk?nyvtár szakrendje).
A tájékoztató szolgálat elérhet?ségei:

Személyesen Keddt?l péntekig 10 és 17 óra k?z?tt
Telefonon (1) 224-3845, (1) 224-3848
E-mail inform[kukac]oszk.hu
Online ?rlap Kérdezze a k?nyvtárost!
Postacím

Tájékoztató Osztály

Országos Széchényi K?nyvtár

1827 Budapest, Budavári Palota "F" épület


中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片