Térképtár

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Országos Széchényi K?nyvtár Térképtárának gy?jteménye alapvet?en hungarica-gy?jtemény. A nemzeti k?nyvtár részeként feladatunk, hogy a lehet? legnagyobb teljességgel gy?jtsük a magyar vonatkozású nyomtatott és kéziratos kartográfiai dokumentumokat, valamint a digitálisan elkészített. (térképeket, atlaszokat, ég- és f?ldg?mb?ket, stb.). A ma már t?bb mint 300 000 egységet számláló állomány részeként azonban tárunk a hungarica térképanyag mellett, jelent?s mennyiség? és nagy érték? gy?jteményt ?riz az egész európai kartográfiat?rténet alkotásaiból is. Gróf Széchényi Ferenc 1802-ben a magyar nemzetnek ajándékozta híres gy?jteményeit, k?z?ttük a k?zel 6000 darabos térkép- és atlaszgy?jteményét is. E gy?jteményt – mint a grafikai dokumentumok gy?jteményét – az alapítás korától kezdve kül?n kezelték.

A 19. század folyamán a k?telespéldányok mellett jelent?s mértékben adományokból és vásárlások révén gyarapodott az állomány. Csak a legjelent?sebbeket említve: Gróf Illésházy István adománya (208 db., 1835); a neves k?nyv- és térképgy?jt? Jankovich Miklós t?bb száz darabból álló térképanyagának megvásárlása (1836); az ismert nyelvészprofesszor, Horvát István kb. 300 m?vet számláló gy?jteményének megvétele; az olasz származású, de Pozsonyban élt kiváló vízmérn?k, Enea Lanfranconi nagy érték? ajándéka (kb. 2200 m?, 1895). A 20. század elején a k?nyvtár akkori vezet?i felismerték a nagy méretarányú topográfiai térképek értékét a kül?nb?z? t?rténeti kutatásokban és lépéseket tettek az ilyen jelleg? magyar térképanyag beszerzésére. E lépések eredményeként az 1920-as évek k?zepét?l nagy mennyiségben kerültek a k?nyvtár térképállományába a nagy méretarányú (kéziratos, ill. nyomtatott) – kataszteri, úrbérrendezési, f?ldhasznosítási, katonai topográfiai – térképek, de számos kül?nb?z? tematikájú kisebb lépték? terület (megye, város, falu, stb.) térképe is. Az 1940-es évek els? felében jelent?s számú, a használatból már kikopott iskolai térkép és atlasz került a gy?jteménybe egyházi és világi iskolákból. F?úri és egyházi gy?jtemények államosítása nyomán is sok kartográfiai dokumentum került a Térképtár állományába.

1945 óta alapvet?en a k?telespéldányok képezik az éves gyarapodás meghatározó részét, de természetesen fontos szerepe van a hiányzó hungarica térképek vásárlás útján t?rtépnet? beszerzésének is.
A Térképtár szervezetileg 1939 óta ?nálló osztály.

A gy?jtemény felépítése

 • 1850 el?tt nyomtatott térképek, jelzetük TR
 • 1850 után nyomtatott, Magyarországot és részeit ábrázoló térképek, jelzetük TM
 • 1850 után nyomtatott, nem Magyarországot ábrázoló térképek, jelzetük T
 • falitérképek jelzetük TF
 • kataszteri térképek
  • birtokvázlatok jelzetük Bv
  • kéziratos kataszteri térképek jelzetük K
  • nyomtatott kataszteri térképek, jelzetük NyK
 • ?nálló kéziratos térképek, jelzetük TK
 • topográfiai térképm?vek, jelzetük TT
  • III. katoni felmérés (1:75 000)
  • 1920-1945 k?z?tti topográfia térképek (1:25 000, 1:50 000, 1:75 000, 1:200 000)
  • 1945 utáni ún. Gauss-Krüger rendszer? topográfiai térképek (1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000)
  • EOTR-rendszer? topográfiai térképek (1:10 000, 1:100 000)
 • atlaszok, jelzetük TA
 • f?ld- és égg?mb?k, jelzetük TG
 • dombortérképek, jelzetük TD
 • digitálisan elkészített m?vek, illetve nem a gy?jteményünkben el?forduló nyomtatott, vagy kéziratos kartográfiai dokumentumok digitális másolatai, jelzetük TE

Tájékoztatásképp megemlítjük, hogy a k?nyvtár Régi és Ritka Nyomtatványok Tárában található Apponyi-gy?jtemény számos értékes térképet tartalmaz, így például Magyarország legkorábbi ismert nyomtatott térképét, az Ingolstadtban 1528-ban kiadott Lázár-térképet és kés?bbi változatainak egy részét is. Az ún. Régi Magyar K?nyvtár tartalmazza Johannes Honterus ?Chorographia Transylvaniae. Sybembürgen” cím? fametszetes térképét, amely minden bizonnyal az els? Magyarországon nyomtatott térkép. Emellett számos, nagy érték?, a kartográfiat?rténet fontos m?vének példányait is ?rzi a Régi Nyomtatványok Tára. Sebastian Münster Cosmographia és Geographia cím? m?veinek kiadásai, Peter Apian kozmográfiai m?vei vagy akár Georg Braun és Frans Hogenberg híres városk?nye, a Civitatis orbis terrarum említhet?k példaként.中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片