Katalógusok, adatbázisok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

OSZK katalógusok, adatbázisok

 • NEKTáR - K?zponti Katalógus
  Az Országos Széchényi K?nyvtár k?zponti online katalógusa az OSZK gy?jteményének, a K?nyvtári Intézet K?nyvtártudományi Szakk?nyvtárának, valamint  a Magyar Nemzeti Múzeum K?nyvtárának állományában nyújt egyszer? és részletes keresési lehet?ségeket.
 • Magyar Nemzeti Bibliográfia oldalain k?z?s felületen gy?jtik ?ssze a hungarikum fogalma alá tartozó dokumentumokat leíró nemzeti bibliográfiáink k?zül az eredetileg nyomtatott, de már digitalizált formában interneten is elérhet?ket, az adatbázisokat, valamint az e-folyóiratként k?zreadottakat.
 • Audiovizuális dokumentumok
  Az audiovizuális k?telespéldányok bibliográfiai katalógusa. A keresési funkciók audiovizuális dokumentumtípusok és azok f?bb jellemz?i szerint érhet?ek el.
 • Fotótér
  Az Országos Széchényi K?nyvtár folyamatosan b?vül? tartalomszolgáltatása, amely lehet?séget nyújt az érdekl?d?knek arra, hogy az intézmény által digitalizált fényképek k?z?tt b?ngésszenek. A Fotótér bázisát alkotó gy?jtemény k?zel hatszázezer fényképet tartalmaz.
 • F?ldabrosz
  Az e néven indult és folyamatosan b?vül? adatbázisunk jelenleg csaknem ezer, 1850 el?tt nyomtatott hazai és külf?ldi térképet tartalmaz, amelynek jelent?s része a 18. században készült, de t?bb 17. századi kiadás is gazdagítja a k?nyvtárunk alapítójától, gróf Széchényi Ferenct?l (1754–1820) származó gy?jteményt.
 • 1956 – t?rténelem r?plapokon
  A magyar nemzeti k?nyvtár e jelent?s és igen speciális állományegysége napjainkra mintegy másfél ezer dokumentumot foglal magába, amelyek az 1956-os forradalom és szabadságharc során, illetve az azt k?vet? hónapokban keletkezetek. A gy?jtemény legkorábbra datált darabja október 22-én készült. A forradalom és szabadságharc október 23-ától november 4-éig tartó id?szakából t?bb mint ?tszáz aprónyomtatvány származik. A kés?bb keletkezett dokumentumokat részben az ellenállás, részben a megtorlás érdekében adták k?zre.

 • Régi Ritka cím? legújabb digitális tartalomszolgáltatásunkban els?ként a bibliofil gy?jt?, gróf Apponyi Sándor (1844–1925) jelent?s t?rténeti forrásértékkel bíró metszetgy?jteményének mintegy ezer darabját tesszük virtuális k?zkinccsé. A 16. századtól a 19. századig terjed? id?szak magyarországi eseményeinek külf?ldi recepcióját felvonultató gazdag grafikai anyag egyrészt k?nyvtárunk nagy adományozójának kül?nálló metszetgy?jteményéb?l, másrészt világhír? Hungarica-k?nyvgy?jteményéb?l származik. A t?bbnyire magyar vonatkozású metszetek m?fajukat tekintve els?sorban portrék, város-, vár-, csata- és ostromképek, illetve a kor híres eseményeir?l készült képek (királykoronázások, kivégzések stb.), de található k?ztük térkép, allegória, életkép és tézislap is.

 • Hangtár – T?bb mint 2600 digitalizált hangfelvétel, t?bb mint 150 órányi archív hanganyag a Színházt?rténeti és Zenem?tár gramofonlemez-gy?jteményének anyagából. Az ?sszeállítás tartalma számos m?fajt ?lel fel: legnagyobb részben szórakoztató zenét (katonazenét, operettet, filmdalokat, tánczenét, korai dzsesszt), kisebb részben magyar nótát, népzenei vonatkozású felvételeket – k?ztük a Patria néprajzi gramofonfelvételek sorozatának néhány lemezét – és klasszikus zenei hanganyagokat tartalmaz, de prózai hangdokumentumok is helyet kaptak a válogatásban.

Helyben elérhet? katalógusok, kutatási segédletek

K?z?s katalógusok, adatbázisok

MOKKA - Magyar Országos K?z?s Katalógus

HUMANUS - Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa

EUROPEANA - Európai digitális k?nyvtár

Küls? adatbázisok

Az Akadémiai Kiadó folyóiratai (eduID)

Az Akadémiai Kiadó szótárai (eduID)

Akadémiai Kiadó MeRSZ (eduID)

Bibliotheca Eruditionis

Brill Book History Online  (eduID)

EBSCO – Academic Search Complete  (eduID)

EBSCO – Academic Search Ultimate  (eduID)

EMERALD Library Studies  (eduID)

GALE Literary Sources  (eduID)

Grove Music Online  (eduID)

De Gruyter Journals – Social Sciences and Humanities Package  (eduID)

De Gruyter – Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL)  (eduID)

De Gruyter – Thesaurus Linguae Latinae (TLL)  (eduID)

The Hungarian Reformation Online

JSTOR - Language&Literature Current Collections (eduID)

Kossuth Kiadó

L'Harmattan Digitális Adatbázis  (eduID

MATARKA

MTI - Magyar Távirati Iroda

NAVA

Osiris  (eduID)

Oxford University Press (OUP) Journals - Arts & Humanities Collection (eduID)

ProQuest Library & Information Science Collection

Szaktárs – Balassi Kiadó  (eduID)

Szaktárs – Gondolat Kiadó  (eduID)

Szaktárs – Kalligram (eduID)

Szaktárs – Kortárs Kiadó  (eduID)

Szaktárs – Kronosz Kiadó  (eduID)

Szaktárs – Napvilág Kiadó (eduID)

Szaktárs – Tinta K?nyvkiadó (eduID)
SZó-TUDáS-TáR  (eduID)

Typotex Kiadó Interk?nyv adatbázisa (eduID)

USC Soá Alapítvány Vizuális T?rténelmi Archívum

WBIS – World Biographical Information System中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片