Küldetés, stratégia

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Országos Széchényi K?nyvtár a tudás tárházaként a magyar kulturális ?r?kség hagyományos (papíralapú) és modern (elektronikus) k?nyvtári dokumentumainak meg?rz? és k?zvetít? intézménye.

Küldetésünk:

 • Az Országos Széchényi K?nyvtár gy?jti, feltárja és meg?rzi a magyar nemzeti kultúra írott, nyomtatott, audiovizuális és elektronikus formában létrej?tt értékeit.
 • Biztosítja a k?zvetlen hozzáférést saját és – k?zponti nyilvántartások koordinátoraként – más intézmények gy?jteményeihez.
 • K?nyvtári szolgálata folyamatosan megújított tartalommal és eszk?zparkkal áll a használók rendelkezésére.
 • Más intézményekkel együttm?k?dve vezet? és/vagy koordináló szerepet játszik, illetve részt vesz a r?gzített kulturális és szellemi ?r?kség feltárására és meg?rzésére irányuló programokban.
 • A nemzeti k?nyvtár a forrás érték? alapkutatásoknak és az ezekre épül?
  tudományos igény? értékel? munkák egyik gy?jt?pontja, a magyar vonatkozású humántudományi kutatásoknak kiinduló forrásgy?jteménye.
 • Nemzeti k?nyvtári feladatainak teljesítése érdekében aktív kapcsolatokat ápol a határon túli magyar k?nyvtárakkal.
 • Nemzetk?zi kapcsolatai révén a nemzeti bibliográfiai számbavétel kiteljesítésére t?rekszik, k?zvetíti a magyar k?nyvtárakról és k?nyvt?rténetr?l szóló információkat, valamint aktív szerepet vállal a The European Library-vel való együttm?k?désben és az Európai Digitális K?nyvtár létrehozásában.
 • A K?nyvtári Intézet tevékenységén keresztül biztosítja k?nyvtárak – a tudásalapú társadalom meghatározó alapintézményeinek – fejlesztését, m?k?désük és szolgáltatásaik valós igényekhez alakítását, a társadalomban elfoglalt helyük meger?sítését, valamint szakmapolitikai támogatását.

Céljaink:

 • A gy?jtemény teljesebbé tétele a gy?jt?k?ri szabályzat korszer?sítésével és rendszeres gyarapítással, valamint az állomány megóvása.
 • A nemzeti k?nyvtár teljes állományának hozzáférhet?vé tétele elektronikus állományfeltáró eszk?z?k segítségével a stratégiai periódus végére.
 • Min?ségi szolgáltatások fejlesztése annak érdekében, hogy a kutatók, az oktatásban részt vev?k és más felhasználók egyszer?en és megbízhatóan érjék el saját gy?jteményünk és más k?nyvtárak tartalmait.
 • Aktív koordinációs szerep vállalása a magyar k?nyvtári rendszeren belül más intézményekkel ?sszehangolt szolgáltatások fejlesztésével.
 • Az elektronikus dokumentumok kezelésének kompetencia k?zpontjaként országos vezet? szerepk?r kereteinek kialakítása és intézményi szint? bels? fejlesztés.
 • Tudományos k?nyvtárként a gy?jt?k?rbe tartozó kulturális javak kutatása, tudományos feldolgozása és rendszerezése, a tudományos eredmények k?zzététele.
 • A nemzeti bibliográfia rendszerének teljessé tétele, k?nyv- és k?nyvtárt?rténeti alapkutatások végzése.
 • A k?z?nségkapcsolati tevékenység és a nemzetk?zi kapcsolatok fejlesztése annak érdekében, hogy a nemzeti k?nyvtár nyitott, vonzó és együttm?k?désre kész arculatot mutasson partnereinek.
 • Szervezeti és személyzeti fejlesztés, korszer? humánpolitika a stratégiai célkit?zések végrehajtása érdekében.
 • Informatikai és gazdasági háttér biztosítása a k?nyvtár m?k?d?képessége, tevékenységének b?vítése és fejlesztése érdekében.
 • A k?nyvtáraknak, a k?nyvtári rendszernek és a k?nyvtárosoknak nyújtandó k?zponti szolgáltatások kialakítása és stratégiai fejlesztések a K?nyvtári Intézet tevékenységén keresztül.

 

bauxit@oszk.hu中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片