A k?nyvtár használata

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Kormány 484/2020 (XI. 10.) Korm. rendelete alapján a k?nyvtár 2020. november 11-ét?l felfüggeszti személyesen igénybe vehet? nyilvános szolgáltatásait. Felhívjuk figyelmüket, hogy számos szolgáltatásunk távolról (e-mailben, online) továbbra is elérhet?.

További információk

 

A k?zel nyolcmillió k?nyvtári egységb?l álló gy?jtemény t?rzsgy?jteményre és dokumentumtípusok vagy tartalmi jellemz?k szerint kül?n kezelt kül?ngy?jteményekre tagolódik.

A k?nyvtár használatának részletes szabályait a K?nyvtárhasználati szabályzat  tartalmazza. Az Országos Széchényi K?nyvtár állományából a dokumentumok nem k?lcs?n?zhet?ek, azokat kizárólag olvasótermeinkben lehet használni. Ez alól kivételt csak a K?nyvt?rténeti és K?nyvtártudományi Szakk?nyvtár állományának egy része képez.

A k?nyvtár olvasótermei csak érvényes olvasójeggyel látogathatók.
A k?nyvtárban egyes szolgáltatások igénybevétele, illetve kiállítások megtekintése díjfizetéshez k?t?tt.
Az olvasói terekbe másolatkészítésre alkalmas eszk?z?k nem vihet?ek be, a dokumentumokról saját fényképez?géppel felvételeket készíteni tilos.
A k?nyvtárba saját laptop – hordozó táska nélkül – valamint maximum 3 saját k?nyv a beiratkozásnál kapott beviteli engedéllyel hozható be.
Az épületben WiFi áll rendelkezésre, a csak helyben használható adatbázisaink a teljes hálózaton keresztül elérhet?ek.
Az olvasótermekben ellen?rz? kamerák m?k?dnek. A k?nyvtár az állomány biztonságának érdekében elektronikus biztonsági berendezéssel van ellátva.

 

A T?rzsgy?jtemény használata

Az olvasó a t?rzsgy?jteménnyel kapcsolatos szolgáltatásokat a VII. emeleten lév? olvasótermekben veheti igénybe:

  • általános Olvasóterem
  • T?rténettudományi Olvasóterem
  • Irodalomtudományi Olvasóterem
  • Hírlapolvasó
  • Mikrofilmolvasó

Az olvasótermekben és a Tájékoztató Segédk?nyvtárban lév? szabadpolcos k?nyvek és id?szaki kiadványok kér?lap nélkül, szabadon használhatók.

Az olvasó a raktári dokumentumokat kér?lap kit?ltésével és leadásával igényelheti:

  • k?nyveket: a K?nyvkiadó állomáson
  • id?szaki kiadványokat: a Hírlapolvasóban
  • mikrofilmeket: a Mikrofilm olvasóteremben
  • elektronikus dokumentumokat (CD–ROM, floppy stb.) és a videó dokumentumokat: az általános Olvasóteremben.

Kér?lapok leadása

Kér?lapok leadása 16.00 óráig (VHS dokumentumokat 14 óráig).
A k?nyvtár állományvédelmi okokból el?írhatja, hogy a gy?jtemény egyes részeit, illetve egységeit csak a K?nyvkiadó állomáson, vagy más, erre kijel?lt helyen szabad használni.
A k?nyvtári dokumentumok olvasótermi használatának további részleteit – meghatározott állományrészek vagy egyes raktári dokumentumok kiadásának korlátozását illet?en – a Dokumentumforgalmazási szabályzat  tartalmazza.

Dokumentum-el?készítés: az érvényes féléves vagy éves olvasójeggyel rendelkez? olvasók az online ?rlap kit?ltésével legfeljebb ?t dokumentum el?készítését kérhetik egy adott napra. A térítéses szolgáltatás díja a K?nyvtárhasználati szabályzat mellékletében található.

Dokumentumok félretétele: Az olvasók kérhetik a visszaadott raktári dokumentum félretételét egy heti id?tartamra. A félretételre kérhet? dokumentumok k?rét a Dokumentumforgalmazási szabályzat r?gzíti.

Olvasói észrevételek
Az olvasók észrevételeiket, kívánságaikat szóban a tájékoztató pultoknál illetve a K?nyvkiadó állomáson a szolgálatot teljesít? k?nyvtárosokkal k?z?lhetik.
Az olvasó észrevételeit, javaslatait, panaszait a beiratkozó pultnál, a K?nyvkiadó állomáson és a tájékoztató pultokban elhelyezett Olvasók K?nyvébe is bejegyezheti.
Esetleges panaszaikat, észrevételeiket elektronikus úton a k?nyvtár k?zponti levélcímén (inform[kukac]oszk.hu) jelenthetik be.

 

A kül?ngy?jtemények használata

 中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片