Nemzetk?zi kapcsolatok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Országos Széchényi K?nyvtár kiterjedt nemzetk?zi kapcsolatokkal rendelkezik. Nemzeti k?nyvtári szerepéb?l adódóan igen aktív nemzetk?zi k?nyvtárk?zi k?lcs?nzési tevékenységet folytat: gy?jteménye megfelel? alakítása érdekében k?zel 400 külf?ldi cserepartnerrel tart fenn kapcsolatot.
Az Országos Széchényi K?nyvtár számos külf?ldi k?nyvtárral, illetve szervezettel ápol két- vagy t?bboldalú kapcsolatokat, melyek f? célja a szakmai tapasztalatcsere, a kutatások biztosítása és ?sszehangolása, továbbá r?videbb és hosszabb távú projektek (például: digitalizálási együttm?k?dések, kiállítások, stb.) megvalósítása.
Az OSZK évr?l évre képviselteti magát a nagyobb nemzetk?zi konferenciákon, illetve számos nemzetk?zi projektben vesz részt partnerként. Nemzeti k?nyvtárként t?bb jelent?s nemzetk?zi szakmai szervezet munkájában is részt vállal:

ADLUG (AMICUS/ DOBIS / LIBIS Users Group)
Az AMICUS/ Dobis/ Libis-t használó k?nyvtárak évente ülésez? egyesülete.

AIBM / IAML (Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux  / International Association of Music Libraries)
Az AIBM 1951-ben alakult az UNESCO támogatásával, célja a zenei k?nyvtárak nemzetk?zi együttm?k?désének el?segítése, valamint a szakma érdekeinek hatékony képviselete és támogatása. Ma a világ 53 országából mintegy 2000 egyéni és testületi tagot számlál. Az AIBM Magyar Nemzeti Csoport honlapját itt érheti el.

CENL (Foundation Conference of European National Librarians)
A CENL egy a hollandiai székhely?, alapítványi formában m?k?d? szervezet, melynek célja, hogy er?sítse, és hangsúlyosabbá tegye a nemzeti k?nyvtárak szerepét Európában, kül?n?s tekintettel a nemzeti kulturális ?r?kség meg?rzésében és a hozzáférés biztosításában bet?lt?tt szerepükre. A CENL tagjai az Európa Tanács országaiban m?k?d? nemzeti k?nyvtárak igazgatói k?zül kerülnek ki. A szervezetnek jelenleg 48 tagja van 46 országból.

CERL (Consortium of European Research Libraries)
A CERL 1992-ben t?bb európai tudományos és nemzeti k?nyvtár kezdeményezésére j?tt létre. A konzorcium f? célkit?zése, hogy a tudományos k?nyvtárak megosszák egymás k?z?tt adatforrásaikat, szakértelmüket, és ezáltal az európai nyomtatott ?r?kség jobb hozzáférését, hasznosítását és meg?rzését biztosítsák.

Internationale Gutenberg-Gesellschaft in Mainz
Az 1901-ben alapított társaság célja a k?nyv- és nyomdat?rténeti kutatások el?segítése, valamint a Gutenberg-Museum szellemi és anyagi támogatása. A társaságnak jelenleg 35 országból t?bb mint 1300 tagja van.

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)
Az IFLA olyan nemzetk?zi testület, amelynek célja a k?nyvtári és információs szolgáltatások és használóik érdekképviselete. 1927-es megalakulásának célja az együttm?k?dés el?mozdítása volt a k?nyvtárügy és a bibliográfia területén.

International ISBN Agency A Nemzetk?zi ISBN ügyn?kség koordinálja és felügyeli az ISBN rendszer használatát világszerte.

International Internet Preservation Consortium

A konzorcium alapvet? küldetése az interneten tárolt tartalmak archiválásához és biztonságos hosszú távú meg?rzéséhez szükséges tevékenységek ?sszefogására, támogatására irányul. 2013-ban alakult meg a Francia Nemzeti K?nyvtár kezdeményezésére, 12 alapító taggal. Jelenleg már 45 országból vesznek részt k?nyvtárak, levéltárak, múzeumok, illetve a webarchiválás területén érdekelt civil és piaci szerepl?k is a tevékenységében.

ISMN (International Standard Numbering System for Editions of Notated Music)
A Nemzetk?zi ISMN ügyn?kség koordinálja és felügyeli az ISMN rendszer használatát világszerte.

ISSN International Centre (International Centre for the Registration of Serial Publications)
Az ISSN Nemzetk?zi K?zpontja koordinálja és felügyeli az ISSN számok kiosztását és használatát világszerte.

TEL / TEL+  (The European Library / TELPlus)
A honlap 2016. október 21. óta nem frissül!
A TELPlus az Európai Bizottság által életre hívott projekt, amely 2007 októberében indult. A TELPlus az Europeana újabb mérf?ldk?ve, f? célja az Európai digitális k?nyvtár szolgáltatásainak b?vítése és fejlesztése.

UDC Consortium

Az ETO Konzorcium egy ?nfinanszírozó, nonprofit szervezet, amelynek célja az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) rendszerének fejlesztése és terjesztése, valamint az ETO-val kapcsolatos egyéb (stratégiai, irányítási, promóciós) feladatok ellátása.

Nemzetk?zi kommunikáció, együttm?k?dések:
Lengyel Szilvia (lengyel.szilvia@oszk.hu)
Konrád Eszter (konrad.eszter@oszk.hu)
 

 

 中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片