Másolatkészítés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Digitális másolat készítése k?zben

A fizikai érintkezés minimalizálása érdekében átmenetileg szüneteltetjük mikrofilmmásolat készítése, gyorsmásoló és ?nkiszolgáló reprográfiai szolgáltatásainkat.

A dokumentummásolásra irányuló kéréseket 10 munkanapon belül elektronikus formában vagy postai úton teljesítjük. A kéréseket papíralapon a mikrofilm-olvasóteremben kérjük leadni vagy elektronikusan a masolatkeszites@oszk.hu címre elküldeni. A szolgáltatás díjának kiegyenlítése átutalással vagy utánvéttel lehetséges. 

Az Országos Széchényi K?nyvtár nagyon sokféle típusú, korú és jogi besorolású dokumentumot ?riz, ezért az egyes dokumentumtípusokra más-más másolási szabályozás vonatkozik. Minden másolás engedélyk?teles. Nem készítünk másolatot zenem?vekr?l, mozgóképekr?l, multimédiás anyagokról.

K?zlési engedély
Az OSZK gy?jteményeiben található dokumentumokról készített másolat publikálása esetén engedélyezési díjat kell fizetni, a k?zlési engedélyt írásban kell kérni az érintett gy?jtemény osztályvezet?jét?l. A dokumentumok k?zlése esetén a kiadó k?teles feltüntetni, hogy az eredeti dokumentum az Országos Széchényi K?nyvtár mely gy?jteményében található.

Másolatkészítés t?rzsgy?jteményi dokumentumokról

A fénymásoló és az OPM adminisztrátor a k?nyvkiadó állomás mellett található a hetedik emeleten. A fénymásolás engedélyk?teles, az ehhez szükséges formanyomtatvány az engedélyezést végz? OPM adminisztrátornál található.

  • Fénymásolhatóak a t?rzsgy?jteménybe tartozó k?nyvek és folyóiratok k?zül azok, amelyek hetven évnél nem régebben jelentek meg, s amelyeknek állapota ezt megengedi. A szerz?i jogi t?rvény értelmében teljes m? nem másolható.
  • Bizonyos állapotú, korú és méret? dokumentumokról csak kímél? módszerekkel készíthet? másolat, ezt a Digitalizáló Osztály végzi, amely nagy méret? plakátok és mikrofilmek el?állítását is tudja vállalni.
  • A k?nyvtár egész területén tilos a k?nyvtári dokumentumokról saját fényképez?géppel, vagy bármely más fotózásra, illetve digitális kép r?gzítésére alkalmas eszk?zzel másolatot készíteni. A szabály megszegése esetén az olvasó k?nyvtári tagságának megszüntetésével kizárható a k?nyvtárból..

T?rzsgy?jteményi anyagról ezen a címen masolatkeszites[kukac]oszk.hu rendelhet másolatot.

Másolatkészítés eredeti dokumentumokról - áraink (Ft)

Papírmásolat
Fénymásolat (Xerox)

A/4: saját kez?leg 20,

rendelve 25

A/3: saját kez?leg 25,

rendelve 30

Hetven évnél korábban megjelent dokumentumokról (ha az állapota megengedi) A4: 50 A3: 70
Színes fénymásolat A4: 300 A3: 400

Másolatkészítés mikrofilmr?l* - áraink (Ft)

Mikrofilmek digitalizálása
Felvételenként 80
Digitalizált mikrofilmek reprodukálása
Nyomtatás papírra, oldalanként A/4: 50 A/3: 70
CD-re írás lemezenként 300
DVD-re írás lemezenként 400
FLOPPY-ra írás lemezenként 200

*A mikrofilmek digitalizálásának díja minden esetben két részb?l adódik ?ssze: a digitalizálás, illetve a választott reprodukciós eljárás k?ltségéb?l. A digitalizálást az olvasók végzik.

Másolatkészítés kül?ngy?jteményi dokumentumokról

A Kézirattár, a Plakát- és Kisnyomtatványtár, a Régi Nyomtatványok Tára, a Színházt?rténeti Tár, a Térképtár, a Zenem?tár nyomtatott dokumentumairól A0-ás méretig a reprográfiai labor készít másolatot. Helyben, az adott olvasóteremben ügyel? kollégától kérhet információt. A részletek további egyeztetése telefonon: 224-3807.

Részletes árlista

További információk a kül?ngy?jteményi anyag másolásáról

Egyéb másolatkészít? szolgáltatások

  • K?nyvtárk?zi k?lcs?nzéssel beszerzett dokumentumok másolása
  • EOD – E-k?nyvek igény szerint. Rendeljen e-k?nyveket saját használatra! Keressen szavakra és kifejezésekre az extra e-k?nyvekben, amelyeket kül?n kérésre optikai karakterfelismertetéssel digitalizálunk! A szolgáltatás csak régi k?nyvekre vonatkozik.
  • Születésnapi csomag Lepje meg szeretteit egy emlékezetes esemény napján megjelent sajtótermékekb?l ?sszeállított kül?nleges ajándékkal.
  • Cikkmásolat rendelés A t?bb mint 1100 folyóirat tartalomjegyzékét feldolgozó MATARKA adatbázisban található tanulmányokról papír-, vagy digitális másolat rendelhet?, amelyet az OSZK készít el. A kész anyagot postázzuk, illetve személyesen is átvehet? a f?bejáratnál található ügyfélszolgálaton.
  • Hitelesített másolat Az OSZK állományába tartozó dokumentumokról készítünk hitelesített másolatot is. Az erre vonatkozó igényt az olvasószolgálat továbbítja a K?zponti Iktató és Irattár részére, akik a hitelesítést végzik. ügyintézési határid? min. 48 óra. Az elkészült anyagot el?re megbeszélt id?pontban, a megrendel? kizárólag személyesen veheti át az 511-es szobában hétf?t?l csüt?rt?kig: 9.00-16.00, pénteken: 9.00-12.00. Az illetékbélyegr?l a megrendel?nek kell gondoskodnia, melynek mértéke oldalanként 100 Ft, illetékmentes intézmények, személyek részére a szolgáltatás ingyenes. B?vebben.


中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片