Kül?ngy?jtemények katalógusai, kutatási segédletek

Nyomtatóbarát változatPDF változat

KéZIRATTáR

RéGI NYOMTATVáNYOK TáRA

PLAKáT- éS KISNYOMTATVáNYTáR

SZíNHáZT?RTéNETI TáR

ZENEM?TáR

FéNYKéPTáR

 


 

KéZIRATTáR

Fondjegyzékek
A személyi fondok részletes jegyzékei a kutatóteremben állnak a kutatók rendelkezésére.
Online elérhet? fondjegyzékek:
Gelb Róza iratai  
Herman Ottó és felesége kéziratai   
K?r?sy László levelezése  
Molnár Viktor levelezése (I. rész)
Simándi Béla (I. rész)
Szabó T. Attila hagyatéka (I. rész: Magyarországra átkerült családi dokumentumok, a tudományos tevékenységével kapcsolatos személyes és hivatalos levelezés)
Vargha Kálmán (1925-1988) levelezése

Nyomtatott katalógusok

 • A Széchényi K?nyvtár kéziratainak els? nyomtatott katalógusa:
  Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Nationalis Hungaricae Széchényiano-Regnicolaris, I-III. Sopron, 1815.
 • Az 1940-ig beszerzett latin nyelv? kódexek katalógusa:
  BARTONIEK Emma: Codices manu scripti Latini. Vol. 1. Codices Latini medii aevi. Budapest, 1940. (Catalogus Bibliothecae Musei Nationalis Hungarici - A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi K?nyvtárának címjegyzéke 12.)
 • Az 1940 után beszerzett latin nyelv? kódexek katalógusa:
  VIZKELETY, András: Mittelalterliche lateinische Handschriften der Széchényi-Nationalbibliothek. Budapest, 2007. (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae, VI)
 • A német nyelv? kódexek katalógusa:
  VIZKELETY, András: Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken. Bd. I. Széchényi-Nationalbibliothek. Budapest, 1969.
 • Az 1950-ig beszerzett magyar nyelv? újkori k?tetes kéziratok katalógusa:
  Az Országos Széchényi K?nyvtár magyar nyelv? újkori k?tetes kéziratainak katalógusa, 1-3. (?sszeáll. az Országos Széchényi K?nyvtár Kézirattárának dolgozói a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával m?k?d? munkak?z?sség részvételével.) Budapest, 1956.
 • Az 1950 után beszerzett magyar nyelv? k?tetes kéziratok katalógusa
 • A francia nyelv? k?tetes kéziratok katalógusa:
  Az Országos Széchényi K?nyvtár francia nyelv? k?tetes kéziratainak katalógusa. - Catalogue des volumes manuscrits fran?ais. J. Hajdu Helga k?zrem?k?désével ?sszeáll. Cz. Musztács ágnes. Budapest, 1960. (Az Országos Széchényi K?nyvtár kiadványai 52).
  A pdf elérhet? a MEK-ben
 • A Széchényi K?nyvtár és más budapesti gy?jtemények g?r?g nyelv? kéziratainak katalógusa:
  KUBINYI Mária: Libri manuscripti Graeci in bibliothecis Budapestiensibus asservati. Budapest, 1956.
 •  Az Országos Széchényi K?nyvtár latin nyelv? k?tetes kéziratainak katalógusa
 • Az ószláv kéziratok katalógusa:
  Catalogue of the Slavonic Cyrillic Manuscripts in the National Széchényi Library. Ed. by Ralph CLEMINSON, Elissaveta MOUSSAKOVA, Nina VOUTOVA. Budapest, 2006. (CEU Medievalia, 9)
 • Analekta katalógus
 • Levelestár

A kutatást segít? monográfiák, k?zlemények, nyomtatott és kéziratos segédletek

 • Az 1928-ig beérkezett kódexek m?vészett?rténeti bemutatása:
  HOFFMANN Edith: A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi-K?nyvtárának illuminált kéziratai. BUDAPEST, 1928. (Az OSzK Tudományos Kiadványai, 1)
  A pdf elérhet? a MEK-ben
 • Válogatott t?rténeti források jegyzéke:
  Kéziratos források az Országos Széchényi K?nyvtárban, 1789-1867. Budapest, 1950.
  A források elérhet?ek a MEK-ben
 • Arab kéziratok:
  GOLDZIHER Ignác: A Magyar Nemzeti Múzeumi K?nyvtár keleti kéziratai, I. = Magyar K?nyvszemle 1880, 102-125.
 • T?r?k kéziratok:
  GOLDZIHER Ignác: A Magyar Nemzeti Múzeumi K?nyvtár keleti kézirata, II. = Magyar K?nyvszemle 1880, 222-243.
 • Héber kéziratok:
  KOHN Sámuel: A Magyar Nemzeti Múzeum héber kéziratai. = Magyar K?nyvszemle 1877, 16-27.
 • A Széchényi K?nyvtár és más budapesti k?nyvtárak román nyelv? kéziratai:
  POPA, Mircea: Manuscrise romane?ti in bibliotecile budapestane. = Anuarul de Istorie ?i Arheologie Cluj-Napoca. Extras. XXIII (1980).
 • ?rmény kéziratok:
  P. FOGOLYáN Vilmos András: ?rmény kódexek az Országos Széchényi K?nyvtárban. = Magyar K?nyvszemle 1943, 16-23.
 • Olasz nyelv? kéziratok:
  ZAMBRA, Luigi: I manoscritti italiani nella Biblioteca Széchényi del Museo Nazionale Ungherese di Budapest. = Bibliofilia (Ed. Leo Olschki) 1911.
 • A Széchényi K?nyvtár alkímiai kéziratai:
  SCOTTI, Andrea gépiratos jegyzéke. (Elhelyezve a Kézirattár kutatótermében.


RéGI NYOMTATVáNYOK TáRA

?snyomtatványok (Inc.) –  1.846 k?tet
? Nyomtatott katalógus:
Sajó Géza, Soltész Zoltánné: Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur. (Collab.) Csaba Csapodi, Miklós Vértessy. Vol. 1-2. Bp., Akadémiai, 1970.
? Elektronikus katalógus: Az eredeti m? a MEK-ben, Nektár, Digitális K?nyvtár

Antikvák (Ant.) –  13.000 k?tet
? Nyomtatott katalógus:
Soltész Erzsébet, Velenczei Katalin, W. Salgó ágnes: Az Országos Széchényi K?nyvtár 16. századi nyomtatványainak katalógusa. Nem magyar nyelv?, külf?ldi nyomtatványok. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum, qui in Bibliotheca Nationali Hungariae Széchényiana asservantur. Vol. 1-3. Bp., OSZK, 1990.
? Elektronikus katalógus: Nektár, Digitális K?nyvtár

Régi Magyar K?nyvtár (RMK) –  8.500 k?tet
? Nyomtatott katalógus:
Szabó Károly: Régi magyar k?nyvtár. I-III. Bp., MTA, 1879-1898.
Akantisz Viktor: Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka régi magyar k?nyvtára. Bp. 1922. A pdf elérhet? a MEK-ben
Régi magyarországi nyomtatványok. Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum. (?sszeáll. Borsa Gedeon et alii) (1. k?t.) 1473-1600; (2. k?t.) 1601-1635; (3. k?t.) 1636-1655. (4.) 1656-1670. Bp. 1971-2011.
? Elektronikus katalógus: Nektár, Digitális K?nyvtár

Apponyi Hungarica (App. H.) –  3.300 k?tet
? Nyomtatott katalógus:
Apponyi Sándor: Hungarica. Ungarn betreffende im Ausland gedruckte Bücher und Flugschriften. Bd. 1-4. München, 1903-1927. újabb kiadása: Neubearbeitet von József Vekerdi. Vol. I-III. Bp., OSZK, 2004.
? Elektronikus katalógus: Nektár, Digitális K?nyvtár

Apponyi Metszet (App. M.) –  1.400 metszet
? Elektronikus katalógus: MDK, Nektár,

Apponyi Rariora (App. R.) –  300 k?tet
? Nyomtatott katalógus:
Végh Gyula: Rariora et curiosa gróf Apponyi Sándor gy?jteményéb?l. Bp., MNM, 1925.
? Elektronikus katalógus: Az eredeti m? a MEK-enA cédulakatalógus pdf változata, Nektár, Digitális K?nyvtár

R?plapok (R?pl.) –  1.300 db
? Nyomtatott katalógus:
Hubay Ilona: Magyar és magyar vonatkozású r?plapok, újságlapok, r?piratok az Országos Széchényi K?nyvtárban 1480-1718. Feuilles volantes, gazettes et pamphlets hongrois ou relatifs a la Hongrie, conservés a la Bibliotheque Nationale de Budapest. Bp. , OSZK, 1948.
? Elektronikus katalógus: Az eredeti m? a MEK-ben, Nektár, Digitális K?nyvtár

Exlibris-gy?jtemény (Exl.) – 1.000 db
? Elektronikus katalógus: MDK, Nektár,

Ritka k?tések gy?jteménye (RK) – 200 db
? Elektronikus katalógus: A cédulakatalógus pdf változata, Nektár, Digitális K?nyvtár

Régi Cyrillica gy?jtemény (RC) – 160 db
? Elektronikus katalógus: A cédulakatalógus pdf változata, Nektár, Digitális K?nyvtár

A kutatást az olvasóteremben szakok szerint felállított kézik?nyvtár is segíti, ennek katalógusai a terem el?tti folyosón találhatók.


PLAKáT- éS KISNYOMTATVáNYTáR

Dokumentumaink az online katalógusban

 • Magyar grafikai plakátok 1885-1949 (a konkrét keres?-kifejezésen kívül, érdemes a grafikai plakát kifejezést is bármely kulcsszóként beírni kül?n keres?mez?be, ?sszetett keresésénél)
 • Ex librisek 1900 után (folyamatosan n?vekv? feldolgozottság), Diskay Lenke hagyatéka
 • Külf?ldi grafikai plakátok (19. század végét?l 1945-ig)
 • Kisnyomtatványok 1712-1751 k?z?tt (negyedrét), kisnyomtatványok 1712-1760 (nyolcadrét)
 • Kisnyomtatványok és aprónyomtatványok 1845-1860
 • 1848-49-es kül?ngy?jtemény
 • 1956-os forradalom dokumentumai (sz?veges plakátok, r?plapok)
 • Képes levelez?lapok 1945 el?ttr?l (folyamatosan feldolgozás)
 • Ponyvák (18-20. század)
 • Falinaptárak (2007 után)
 • Kiállítási katalógusok

Online adatbázisok

 • Az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár Grafikai Plakátgy?jteménye (1885-1926): digitális képek és részletes adatok a Magyar Digitális Képk?nyvtárban.
 • Az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár Piarista képeslapgy?jteménye (3750 db), települések és vármegyék szerinti képes levelez?lapok digitális képei és adatai a századfordulóról a Magyar Digitális Képk?nyvtárban.
 • Az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár 1956-os gy?jteménye: sz?veges plakátok és r?plapok digitális képei adatokkal a Magyar Elektronikus K?nyvtár adatbázisában.

Nyomtatott katalógusok

 • Az Országos Széchényi K?nyvtár grafikai plakátjai 1914-ig – leíró katalógus (?sszeállította: Munkácsi Piroska; az OSZK Kiadványai 61.), Budapest, OSZK, 1961.
 • A Magyar Tanácsk?ztársaság Plakátjai az Országos Széchényi K?nyvtárban – leíró katalógus (?sszeállította: Munkácsi Piroska), Budapest, OSZK, 1959.
 • A Magyar Tanácsk?ztársaság r?plapjai – Bibliográfia és dokumentumgy?jtemény. Budapest, FSZEK-OSZK, 1959.
 • Az 1961 és 1962. évi grafikai plakátok és metszetek (?sszeállította: Munkácsi Piroska; az OSZK Kiadványai 62.), Budapest, OSZK, 1965.
 • Mikrofilmek címjegyzéke. Színes grafikus plakátok. 1. Bp. 1982. OSZK. 2 mikrofilmalap.

Jegyzékek

Képes levelez?lapok:
- Településnév szerinti jegyzék az 1945 el?tti állományról (ezen belül Budapest részletesen)
- Településnév szerinti jegyzék az 1945 utáni állományról (Budapest kül?n jegyzéken részletesen)
- Els? világháborús képeslapok
- Tematikus képeslapok 1945 el?tt
- Tematikus képeslapok 1945 után
Sz?veges plakátok:
- évenkénti általános tárgyszójegyzék
Aprónyomtatványok:
- évenkénti tárgyszavas jegyzéke (1863-1929 és 1942-1951, a k?ztes és kés?bbi években ETO szerint kérhet?k)
Táncrendek:
- Rendezvény és rendez? neve szerinti bet?rendes jegyzék
Ex librisek:
- Az ex libris f?gy?jtemény tulajdonosok neve alapján (A-D), illetve a grafikusok neve szerint kereshet? jegyzéke
- Diskay Lenke ex librisei (opus szám és a készítés ideje szerint n?vekv? jegyzék)
Gyászjelentések:
- Gyászjelentések f?gy?jteményének családnév-jegyzéke mikrofilmszámokkal ellátva
- Kéziratos és nagyalakú szomorújelentések
- K?zéleti személyiségek, ismert emberek gyászjelentései és gyásszal kapcsolatos aprónyomtatványai.

Kéziratos katalógusok

- Borzsák István kéziratos ponyvákat tartalmazó cédulakatalógusa (rendezetlen, jelenleg nem használható)

A gy?jteményt bemutató, vagy azzal kapcsolatos alapvet? kiadványok

 • A Nemzeti K?nyvtár Kisnyomtatványtára. (Szerkesztette: Cseh Mária), Budapest, OSZK - Osiris Kiadó, 2002.
 • Magyar plakát 1885-2005. (Szerkesztette Cseh Mária, tervezte K?rnyei Anikó), Budapest, OSZK - Osiris Kiadó, 2006.
 • A modern magyar kereskedelmi plakát 1924-1942 - El cartel comercial moderno de Hungría 1924-1942 - Modern commercial posters in Hungary 1924-1942. (Tanulmány: Bakos Katalin, szerk. Scholz László, bevezet?: Tamási Balázs), Valencia, Pentagraf, 2009.
 • élet a régi Magyarországon. (Szerkesztette Gyurgyák János, K?rnyei Anikó, Saly Noémi; a képeket válogatta: Cseh Mária, Morvai Zsuzsanna, R. Kutor Beáta, Szarka Anita). Budapest. OSZK - Osiris Kiadó, 2004.
 • A régi Magyarország képeslapokon. (Irodalmi sz?vegeket válogatta Domokos Mátyás; el?szót írta Saly Noémi; tervezte K?rnyei Anikó; képeket válogatta: Cseh Mária, Szarka Anita), Budapest, OSZK- Osiris Kiadó, 2003.
 • Tiszay Andor - Munkácsi Piroska - Remete László: A Magyar Tanácsk?ztársaság r?plapjai. Bibliográfia és dokumentumgy?jtemény. Bp. 1959, Szabó Ervin k?nyvtár - OSZK. 299 p., 60 A Magyar Tanácsk?ztársaság plakátjai az Országos Széchenyi K?nyvtárban. Leíró Katalógus. ?sszeáll. Munkácsi Piroska. Bp. 1959., OSZK. 249 p., 37 t.
 • Az Országos Széchenyi K?nyvtár grafikai plakátjai 1914-ig. Leíró katalógus. ?sszeáll. Munkácsi Piroska. Bp. 1961. 136 p., 40 t. (Az Országos Széchenyi K?nyvtár kiadványai 56.)
 • Az 1961 és 1962. évi grafikai plakátok és metszetek. ?sszeáll. Munkácsi Piroska. Bp. 1965, OSZK. 453 p.
 • Magyar k?nyvészet. Magyarországon megjelent grafikai plakátok és metszetek címjegyzéke. 1963/64 - 1965/66. Bp. 1967-1969. OSZK.
 • Mikrofilmek címjegyzéke. Színes grafikus plakátok. 1. Bp. 1982. OSZK. 2 mikrofilmalap.

DVD kiadványok

 • 1956 - R?plapok és Plakátok. Bp. 2006, OSZK-MEK. (Digitális Kincstár DVD)
 • Képeslapok. 10. 000 pillantás Magyarországra 1896—1916: Az Országos Széchényi K?nyvtár Gy?jteményéb?l. Budapest, Arcanum, 2008.

Egyéb kiadványok

 • Bona Gábor: Hadnagyok és f?hadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban. Bp. 1998, Heraldika Kiadó I-III. k?t.
 • Száraz Miklós Gy?rgy - Tóth Zoltán: Emléklapok a régi Magyarországról. H.n. 2002, Szukits Kiadó.
 • Magyar Fürd?almanach. (Szerk. Kiss Veronika, Nagy Zoltán), Budapest, Magyar Fürd?sz?vetség – OSZK, 2004.
 • Valuch Tibor: Hétk?znapi élet Kádár János korában. Budapest, Corvina Kiadó, 2006.
 • Barabás Gy?rgyi: Magyarországi zsidó hitk?zségek, egyletek, társulatok alapszabályai 1705-2005. Bp. 2007, MTA Judaisztikai Kutatók?zpont. 857 p. (Magyar zsidó levéltári repertórium, II.)


SZíNHáZT?RTéNETI TáR

Nyomtatott katalógusok

 • Hankiss Elemér–Berczeli A. Károlyné: A Magyarországon megjelent színházi zsebk?nyvek bibliográfiája. XVIII–XIX. század. (K?zrem.:) Jordáky Lajos. (Kiad. az) Országos Széchényi K?nyvtár. Bp. 1961. 481 p.
 • Belitska-Scholtz Hedvig–Berczeli A. Károlyné: Barokk, klasszicista és romantikus díszlettervek Magyarországon. (Kiad. a) Magyar Színházi Intézet. Bp. 1976. 122 p.
 • Belitska-Scholtz, Hedvig–Somorjai, Olga: Das Kreuzer-Theater in Pest (1794–1804). Eine Dokumentation zur Bühnengeschichte der Kasperl-Figur in Budapest. Wien-K?ln-Graz, 1988, B?hlau. 155 S. (Maske und Kothurn, Beiheft 12.)
 • Iratok a Nemzeti Színház t?rténetéhez: Pukánszkyné Kádár Jolán kiadatlan levéltári gy?jtésének fondjegyzéke. Feld. és a bevezet?t írta: Berlász Piroska. Szerk. Belitska-Scholtz Hedvig. (K?zread. az) Országos Széchényi K?nyvtár. Bp. OSZK, 1988. 254 p.
 • Petrik Géza: Magyarország bibliographiája, 1712–1860 – Bibliographia Hungariae 1712–1860. 8. k?t. Függelék: Hazai, 18. századi színlapok, gyászjelentések és szentképek bibliográfiája; Nyomda és kiadást?rténeti mutató az 1701–1800 k?z?tt megjelent magyarországi (és külf?ldi magyar nyelv?) nyomtatványokhoz: A 6. k?tet kiegészítése; (?sszeáll. Borsa Gedeon, szerk. V. Ecsedy Judit.) Bp. OSZK, 1991. 574 p.
 • Belitska-Scholtz, Hedvig–Somorjai, Olga: Theaterbibliothek und Spielplan der deutschen Theater in Pest und Ofen zwischen 1770–1850. (Mitarb.:) Elisabeth Berczeli und Ilona Pavercsik. Bp. Argumentum, 1995. 2 db (1276 p.)


ZENEM?TáR

Nyomtatott katalógusok

 • Bártfai gy?jtemény
  Murányi Róbert árpád: Thematisches Verzeichnis der Musiksammlung von Bartfeld (Bártfa). Bonn: G. Schr?der, 1991.
 • Esterházy gy?jtemény
  – Haydn [Joseph] m?vei az Országos Széchényi K?nyvtár zenei gy?jteményében. Szerk. és bev. Vécsey Jen?. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1959.
  Somfai László: ?Albrechtsberger-Eigenschriften in der Nationalbibliothek Széchényi Budapest”. Három részben: Studia Musicologica 1 (1961), 175–202; 4 (1963), 179–190; 9 (1967), 191–220.
  Kecskeméti István: ?Süssmayr-Handschriften in der Nationalbibliothek Széchényi, Budapest”. Két részben: Studia Musicologica 2 (1962), 283–320; 8 (1966), 297–377.
  Regesten der Esterházyschen Acta Musicalia und Acta Theatralia in Budapest. Szerk. Josef Pratl és Heribert Scheck. Tutzing: Hans Schneider, 2004. (Eisenst?dter Haydn-Berichte 4.)
 • Egyéb zenei kéziratok
  Isoz Kálmán: Zenei levelek. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum K?nyvtára, 1924. (Maguk a dokumentumok a Kézirattárban kutathatók.)
  Lavotta Rezs?: Kéziratos zenem?vek. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum K?nyvtára, 1940.
  Eckhardt Mária: Franz Liszt's music manuscripts in the National Széchényi Library, Budapest. Ford. Mészáros Erzsébet. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986. (Studies in Central and Eastern European music 2.)
  Mikrofilmek címjegyzéke. Zenei gy?jtemény. Vegyes eredet? rezidenciális zenem?kéziratok I. ?sszeáll. Nagy Zoltán. Budapest: Országos Széchényi K?nyvtár, 1981.
 • Zenem?nyomtatványok bibliográfiái
  Dedinszky Izabella: Zenem?vek: az 1936–1940. évk?r szakk?nyvészete. Budapest: Országos Széchényi K?nyvtár, 1944.
  Magyar k?nyvészet 1945–1960: a Magyarországon nyomtatott zenem?vek szakosított jegyzéke. Szerk. Pethes Iván, Vavrinecz Veronika, Vécsey Jen?. Budapest: Országos Széchényi K?nyvtár, 1969.
  Magyar Nemzeti Bibliográfia. Zenem?vek Bibliográfiája. Szerk. Vavrinecz Veronika, Kelemen éva. Budapest: Országos Széchényi K?nyvtár, 1970–2001. (A bibliográfia 2001 utáni k?tetei honlapunkon olvashatóak.) [http://mnb.oszk.hu/]
 • Diszkográfiák
  Magyar Nemzeti Bibliográfia. Zenem?vek Bibliográfiája. Szerk. Vavrinecz Veronika, Kelemen éva. Budapest: 1970–2001. (A bibliográfia 2001 utáni k?tetei honlapunkon olvashatóak.) [http://mnb.oszk.hu/]
  Pócsiné Munkácsi Gabriella: Irodalmi hanglemezek Magyarországon: diszkográfia. Budapest: Országos Széchényi K?nyvtár, 1975.

Kéziratos katalógusok

Hárich János: Joseph Haydn kéziratainak tematikus katalógusa. Budapest, 1928.
Hárich János: Gregor Joseph Werner m?veinek tematikus katalógusa. Budapest, 1932.

Jegyzékek

A Zenem?tárban található magyar nyelv? folyóiratok jegyzéke.


FéNYKéPTáR

 • Filmfotóarchívum – Magyar Filmt?rténeti Fotógy?jtemény
  Az adatbázis 920 magyar játékfilm sz?veges adatait, továbbá ebb?l 700 magyar játékfilm állófotóinak KODAK PRO PHOTO CD-re mentett digitális változatát tartalmazza, 1945-t?l napjainkig, számos szempont szerint kereshet?en. A képekhez tartozó sz?veges információk a filmek alkotóira és résztvev?ire vonatkoznak.
 • Fotótér
  Az Országos Széchényi K?nyvtár folyamatosan b?vül? tartalomszolgáltatása, amely lehet?séget nyújt az érdekl?d?knek arra, hogy az intézmény által digitalizált fényképek k?z?tt b?ngésszenek. A Fotótér bázisát alkotó gy?jtemény k?zel hatszázezer fényképet tartalmaz.中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片