Kül?ngy?jtemények

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Gutenberg 42 soros Bibliájának t?redéke Az Országos Széchényi K?nyvtár kül?ngy?jteményeiben találhatók azok a k?nyvtári dokumentumok, amelyek valamilyen szempontból kül?nlegesnek számítanak értékük, ereklye-jellegük, egyediségük, vagy éppen t?megességük, anyaguk, régiségük és speciális szaktudást igényl? témájuk miatt. A Kül?ngy?jteményekben jelenleg t?bb mint 7,1 millió k?nyvtári dokumentum tartozik. Itt ?rizzük a magyar nyelv legrégebbi sz?vegemlékeit, a Képes Krónikát, Mátyás király k?nyvtárának, a Bibliotheca Corviniana-nak harminc?t gy?ny?r? k?tetét, a Lázár-térképet, a legrégebbi magyarországi nyomtatványokat, a Hymnus és a Szózat eredeti kéziratát, az Esterházy-kottaarchívumot Haydn m?veinek kézirataival, és itt ?rizzük a modern kor jellegzetes dokumentumait, a plakátokat, fényképeket, hanglemezeket, CD-ket, DVD-ket és értékes dokumentumok ezreit.

A gy?jtemények kialakulásának t?rténelmi k?rülményei és a gy?jtemények jellege miatt egy-egy dokumentumtípus t?bb gy?jteményben is megtalálható, és egy-egy gy?jtemény t?bbféle dokumentumtípust ?riz. Például a kéziratok d?nt? t?bbségükben a Kézirattárban vannak, de a zenei kéziratok a Zenem?tárban, a színházt?rténeti vonatkozású kéziratok pedig a Színházt?rténeti Tárban találhatók. A fotográfiai dokumentumokat t?bbségben a Fénykép és Fotóm?vészeti Tárban ?rizzük, de a színházt?rténeti fotók a Színházt?rténeti Tárban is megtalálhatók. Egy-egy író, politikus vagy tudós hagyatékával jelent?s mennyiség? fénykép érkezik a nemzeti k?nyvtárba. Ezeket a hagyatékokat a hagyományozó akaratának megfelel?en, vagy a t?rténeti egység meg?rzése miatt együtt kell tartanunk. Ennek k?vetkeztében a Kézirattárban is jelent?s mennyiség? és igen értékes fotográfiai dokumentum található. A t?rzsgy?jteményi k?nyvek k?z?tt is sok tényleges fototechnikai eljárással készült album van.

A kül?ngy?jteményekben található sokféle dokumentumtípus miatt kül?nb?z? az egyes gy?jtemények feltárásának lehet?sége és feldolgozásának módszere is. Bár legf?bb t?rekvésünk, hogy olvasóink számára a modern kor k?vetelményeinek megfelel?en tudjuk bemutatni a kül?ngy?jteményekben ?rz?tt dokumentumokat, jelenleg nincs k?nnyen áttekinthet?, egyszer?en használható rendszerünk erre a feladatra. A szabványos elektronikus k?nyvtári katalógusok mellett olvasóink találkozhatnak régebbi nyilvántartások digitalizált változataival, a múlt századi k?nyvtári feldolgozás hagyományos nyomtatott és kéziratos cédulakatalógusaival, jegyzékeivel és nyilvántartásaival is. Ezek megismerése és használata ?nmagában is t?rténelmi kaland. Munkatársaink mindig szívesen segítenek az eligazodásban.

A kül?ngy?jtemények részletesebb megismeréséhez látogassa meg az egyes gy?jtemények oldalait és tekintse meg az egyes gy?jteményekhez kapcsolódó oldalakat is.中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片