K?nyvtárosoknak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

K?nyvtártudományi Szakk?nyvtár
A K?nyvtári Intézet K?nyvtártudományi Szakk?nyvtára (r?vid nevén: KSZK) gy?jteményével és munkatársainak tudásával arra t?rekszik, hogy a használók (gyakorló k?nyvtárosok, kutatók, k?nyvtáros oktatók és hallgatók, más érdekl?d?k) igényeit szolgálja. Mit nyújtunk? Egy jól feltárt k?nyvt?rténeti és k?nyvtártudományi gy?jteményt; személyre szabott információszolgáltatást; szakmai adatbázisokhoz való hozzáférést; ingyenes internethasználatot.

Nyilvános K?nyvtárak Jegyzéke 
Az 1997. évi CXL. t?rvény el?írta, hogy a nyilvános k?nyvtárakról jegyzéket kell vezetni. A K?nyvtári Intézet a 120/2014(IV.8.) Korm. rendelet szerint k?zrem?k?dik a jegyzék vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

Magyarországi K?nyvtárak Adatbázisa
Az ország k?nyvtárainak nyilvántartása, amely csaknem 3000 k?nyvtár adatait tartalmazza. Lehet?séget kínál keresésre alapadatok és f?ldrajzi elhelyezkedés szerint. Az adatbázis egyben a Nyilvános K?nyvtárak Jegyzékének keres?felülete is.

Statisztika
A magyarországi k?nyvtárak statisztikai adatai.

Szabványok, szabályzatok
Let?lthet? szabványok, szabályzatok, útmutatók, irányelvek

Gyermekirodalmi adatbázis
Ajánló bibliográfiai adatbázis, a magyar nyelven megjelent gyermekirodalom legjavát tartalmazza r?vid annotációkkal, ezáltal hasznos kalauza szül?knek, óvón?knek, tanítóknak és a gyermekolvasóknak a gyermek- és ifjúsági k?nyvek "útveszt?jében".

F?l?spéldányszolgáltatás

A k?nyvtárakban folyó állományapasztási, selejtezési, valamint gy?jteményépítési munka támogatására m?k?d? oldalon a k?nyvtárak k?zzé tehetik a f?l?spéldány-jegyzékeiket, és az ott szerepl? dokumentumokat más k?nyvtárak számára felajánlhatják.

K?nyvtárépítés, - berendezés
Az oldal egyrészt dokumentálja mindazt, ami az utóbbi 25-30 évben k?nyvtárépítés, átalakítás, felújítás terén hazánkban t?rtént, másrészt útmutató mindazoknak, akiknek a j?v?ben új k?nyvtár építésére vagy a meglév? átalakítására, korszer?sítésére lehet?ségük nyílik, harmadrészt információival segíti az új k?nyvtári berendezések beszerzését.

K?nyvtári szaksajtó

K?nyv, K?nyvtár, K?nyvtáros
A K?nyv, K?nyvtár, K?nyvtáros (népszer? és k?zhasznú nevén 3K) a K?nyvtáros cím? folyóirat megsz?nése után (annak folytatásaként, de nem jogutódjaként) 1992-ben indult. Minden k?nyvtáros számára érthet?, k?zépterjedelm? tanulmányai, cikkei, recenziói a legfontosabb, k?zérdekl?désre számot tartó, legfrissebb jelenségeket (de nem eseményeket) bemutató, elemz?, a korszer? k?nyvtári trendeket és problémákat megtárgyaló lap.

K?nyvtári Figyel?
A K?nyvtári Figyel? cím? szakmai folyóirat 1955-ben indult. Tanulmányokat, szemléket, k?nyvismertetéseket, fordításokat és referátumokat ad k?zre. Célja, hogy bemutassa a hazai k?nyvtárügy fejleményeit, valamint a K?nyvtári Intézet és az Országos Széchényi K?nyvtár által végzett fejlesztések, vizsgálatok eredményeit. Emellett tájékoztat a külf?ldi k?nyvtári szakirodalom újdonságairól a K?nyvtártudományi Szakk?nyvtár gazdag külf?ldi k?nyv- és folyóirat-gy?jteménye alapján.

A magyar k?nyvtári szakirodalom bibliográfiája
Nemzeti szakbibliográfia. Féléves füzeteiben a téma teljes szakirodalmát feldolgozza, a dokumentumok típusára való tekintet nélkül. A tételeket témacsoportokba rendezve k?zli, bet?rendes és tárgyszómutatóval. A füzetek teljes anyaga – a monográfiák kivételével – az 1986-2006-os id?szakban a MANCI adatbázisban is szerepel. Ezt k?vet?en a feldolgozás a HUMANUS adatbázisban t?rténik.A kiadvány a 2005. évi számoktól online jelenik meg.

PROQUEST LIBRARY SCIENCE
Keresés az adatbázisban – az OSZK-ban erléhet? adatbázis
A világ számos országának k?nyvtár- és információtudományi folyóiratait feldolgozó adatbázis. 2011-ben legkorábbi tételei 1970-b?l valók, kurrensen 144 folyóiratot dolgoz fel. Ebb?l t?bb mint száz folyóirat 1500 évfolyamának teljes sz?vege hozzáférhet?, a legfrissebb számokat is beleértve.中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片