K?nyvtárk?zi dokumentumellátás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

ONLINE KéR?LAP

 

A k?nyvtárk?zi k?lcs?nzés magyarországi és külf?ldi k?nyvtárak együttm?k?désére építve látja el a felhasználókat a helyben nem elérhet? dokumentumokkal.
A szolgáltatást hazánkban az Országos Széchényi K?nyvtár koordinálja, a hálózatban t?bb ezer magyar illetve külf?ldi k?nyvtár m?k?dik együtt, küld és fogad dokumentumokat.
Magánszemélyek belf?ldi partnerk?nyvtáraink beiratkozott olvasóiként indíthatnak k?nyvtárk?zi kéréseket. Rendelhetnek akár k?nyvet, akár digitális vagy papír alapú másolatot folyóiratcikkekr?l, kéziratokról, ill. bármilyen típusú k?nyvtári dokumentumról. Az OSZK olvasói elektronikus levélben vagy a nyitvatartási id?ben személyesen kezdeményezhetnek k?nyvtárk?zi kérést.
A regisztrált partnerk?nyvtáraktól online k?nyvtárk?zi kér?lapon fogadjuk a kéréseket. A nem regisztrált k?nyvtárakat arra kérjük, hogy e-mailen keressenek meg bennünket, vagy az itt pdf-ben, illetve doc-ban let?lthet? adatlapot kit?ltve, aláírva, lepecsételve küldjék vissza címünkre.

Az iroda elérhet?ségei
Személyesen: Budapest, Budavári Palota F épület, 7. szint, 712. szoba
Telefon: 224-3824, 224-3825, Fax: 224-3823 konkoz[kukac]oszk.hu
Postacím: Országos Széchényi K?nyvtár, K?nyvtárk?zi K?lcs?nzés, 1827 Budapest

A dokumentumkérés menete
A partnerk?nyvtárak a t?lünk kapott azonosító számmal tudnak bejelentkezni az online kér?lapra. Az ?eddigi kérések megtekintése” alatt tájékoztatást adunk a folyamatban lev? kérések állásáról. Kérjük, hogy jelezzék, ha e-mail címük megváltozik.
T?bb k?tetes m?vek esetében minden k?tetre kül?n kérést indítsanak.
Ha a kért m?nek van bejelentett belf?ldi lel?helye, err?l információt küldünk.
Ha a kért dokumentumnak nincs bejelentett hazai lel?helye, kérésüket külf?ldi lel?helyre továbbítjuk. A kér?lapon jelezzék, hogy igénylik-e a szolgáltatást külf?ldr?l, valamint azt is, ha a számlát más partnerkódra kérik.

A k?lcs?nzés díja
A külf?ldr?l érkez? dokumentumot eljuttatjuk a kér? k?nyvtárhoz. Ennek k?ltségét kül?n nem számlázzuk, a nemzetk?zi k?lcs?nzési díj ezt már tartalmazza. A nemzetk?zi k?lcs?nzés díja k?tetenként 4500 Ft. Ha esetenként ennél magasabb k?ltség jelentkezik, arról el?zetesen tájékoztatást adunk a megrendel?nek. A dokumentum belf?ldi visszajuttatásának postak?ltségét a kér? k?nyvtár viseli.

A k?lcs?nzés határideje
A nemzetk?zi k?lcs?nzés határideje általában 14-30 nap. A k?lcs?nzési határid? be nem tartása esetén a késedelmi díjat a kér? k?nyvtárra hárítjuk. Hosszabbítás a külf?ldi szolgáltató partner feltételei szerint, az esetek t?bbségében további k?ltség nélkül lehetséges.
A dokumentum elvesztése vagy megrongálása esetén a külf?ldi k?nyvtár által megszabott, általában igen magas ár az irányadó, amelyet a kér? k?nyvtárra hárítunk át.

Másolatok
Ha a kér? k?nyvtár k?lcs?nzési kérést indít, de a külf?ldi partner eredeti példányt nem, csak másolatot szolgáltat, akkor ennek k?ltségét számlázzuk a megrendel?nek.
A másolatszolgáltatás tekintetében a szolgáltató k?nyvtár árai az irányadóak. Elektronikus másolatot külf?ldr?l a szolgáltató k?nyvtár feltételeit?l és a szerz?i jogi el?írásoktól függ?en tudunk szolgáltatni.

A nemzetk?zi másolatszolgáltatás ára
A külf?ldi szolgáltató k?nyvtár számláján szerepl? ?sszeg forint ellenértékét számlázzuk ki a kér? k?nyvtárnak. Ehhez járul az áFA és a belf?ldi postak?ltség.

Dokumentumszolgáltatás az OSZK állományából
Az OSZK állományába tartozó dokumentumok nem k?lcs?n?zhet?k, a dokumentumok részeir?l (nem teljes m?vekr?l) nyomtatott és elektronikus másolat rendelhet?.

A K?nyvtárk?zi K?lcs?nzés által készített másolatok árai
  Alapdíj A/4-es oldal A/3-as oldal Postak?ltség
Fénymásolat 20 Ft + áfa 24 Ft + áfa Ajánlott küldemény díja
Elektronikus másolat 550 Ft + áfa 20 Ft + áfa 24 Ft + áfa  

állományvédelmi okokból helyben nem másolható dokumentumok esetében a Digitalizáló Osztály árjegyzékét alkalmazzuk. Elektronikus másolat felvételenként A/3 méretig:
63 Ft + áfa (+ 320 Ft + áfa CD-re írás + ajánlott küldemény díja)
 

További információk az OSZK dokumentumairól készíthet? másolatokról.

 中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片