Irodalmi Magazin 2020/3. Csoóri Sándor

Irodalmi Magazin 2020/3. Csoóri Sándor

Irodalmi Magazin 2020/3. Csoóri Sándor
F?szerkeszt?: Kondor Péter János

OSZK–PIM-Magyar Napló Kiadó Kft., Budapest, 2020., 124 oldal
ISSN 2063-8019

1 590,- Ft
Kapható

Csoóri Sándor k?lt?, esszé- és filmíró, a rendszerváltozás jelent?s alakja, idén lenne kilencvenéves. Az Irodalmi Magazin ?szi lapszáma ?rá emlékezik sokoldalú munkásságának áttekintésével.

Csoóri Sándor alkotói szemléletében népi és urbánus nem szembenállást, hanem szintézist alkot. életm?vével olyan tudományos nyelvvel egyenjogú, világirodalmi rangú líra- és esszényelvet alkotott, amely képes a jelenségeket a maguk teljességében, ?sszetettségében is megmutatni.

Az ?sszeállítás célja, hogy Csoóri k?lt?i, gondolkodói és k?zéleti teljesítményének bemutatásával a teljes alkotói személyiség kerülj?n a figyelem k?zéppontjába.

Az Irodalmi Magazin szerkeszt?i Szakolczay Lajos irodalomt?rténésszel Csoóri Sándor k?ltészetér?l és annak hatásáról, Kiss Gy. Csaba irodalom- és m?vel?dést?rténésszel a szerz? politikai tevékenységér?l és a rendszerváltozásban bet?lt?tt szerepér?l, Kovács Attila Zoltán k?nyvkiadóval pedig az életm?kiadás jelen állásáról és a tervekr?l beszélgettek, míg Rátóti Zoltán színm?vészt Csoóri-estje kapcsán a versmondás kihívásairól kérdezték.

Számos m?elemzés mellett tanulmányokat k?z?lnek t?bbek k?z?tt Illyés Gyula és Csoóri Sándor kapcsolatáról, a szerz? film- és esszéírói, szociográfiai munkásságáról, valamint életm?vének zenei vonatkozásairól is. Csoóri-inspiráció címmel k?lt?k vallanak meghatározó versélményeikr?l és a szerz?vel való kapcsolatukról.

A lapszámot Csoóri Sándor által kedvelt képz?m?vészek munkái, gazdag fotóanyag, illetve a k?lt? versei illusztrálják.

Irodalmi Magazin

A Magyar Napló és az Országos Széchényi K?nyvtár k?z?s kiadásában negyedévente megjelen? Irodalmi Magazin els?sorban a nagyk?z?nségnek szánt, gazdagon illusztrált, t?bb mint 100 oldalas kiadvány, de segédanyagként jól használható az oktatásban is. A számok tematikusak, mindig egy-egy klasszikus szerz?t, irodalomt?rténeti korszakot vagy kulturális jelenséget ismerhet meg általuk az olvasó. A lap eddig kiadatlan sz?vegek megjelentetésén túl bizonyos m?vek újraolvasásának horizontját is képes jelent?sen szélesíteni. Az els? számokat Illyés Gyula, Márai Sándor, Gárdonyi Géza, Krúdy Gyula és Zrínyi Miklós alakjának szentelték a szerkeszt?k.中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片