Az elt?nt Thuróczy nyomában

Az elt?nt Thuróczy nyomában

Az elt?nt Thuróczy nyomában
A brünni kiadás példányainak provenienciájáról

írta: Farkas Gábor Farkas
Budapest, Országos Széchényi K?nyvtár, 2020.
142 o.

ISBN 978 963 200 537 9

2 990,- Ft
Kapható

Másfél évtizeddel Hess András Budai krónikája után újabb m? jelent meg nyomtatásban Thuróczy János királyi ítél?mester tollából. Nem túlzás azt állítani, hogy az 1488 kora tavaszán útjára bocsátott krónika els? (majd az azt k?vet? kés?bbi) kiadása hosszú id?re meghatározta Európa magyarságról alkotott képét. Nemcsak a brünni, illetve az augsburgi kiadás fametszetes képei formálták ezt, hanem hozzájárult a magyarok t?rténetér?l szóló m? népszer?sége és minden bizonnyal széles k?r? elterjedése is.

Ezt a feltételezést er?sítette meg a szerz? számára az editio princeps provenienciakutatása, pontosabban az egyes – f?leg magyar tulajdonosokkal rendelkez? – példányok t?rténeti útjának rekonstruálási kísérlete. A kutatás és izgalmas nyomozás els? ?sszegzését kapja a kezébe az Olvasó a szerz?nek azzal a nem titkolt vágyával, hogy mindez egyszer kib?vülhet az augsburgi kiadás t?bb mint száz példányának provenienciaelemzésével is.

Az egyes példányok t?rténetei megtanítanak bennünket arra, hogy a gy?jtemények kialakulása, fejl?dése (sokszor pusztulása, csonkítása) mennyi véletlenen múlhat, és milyen fontos szerepünk van abban, hogy ami megmaradt, azt meg?rizhessük az id?k végezetéig.

Az ?sszefoglalás a szerz? El?szavának felhasználásával t?rtént.



中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片