Kézirattár

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Képes Krónika Az Országos Széchényi K?nyvtár Kézirattára az ország legnagyobb kézirat-gy?jteménye. Gy?jt?tevékenysége 19. századi létrej?tte óta kiterjed minden olyan magánszemély tevékenysége során keletkezett kéziratos dokumentumra, mely a modern tudomány- és technikat?rténet kivételével a magyar irodalom- és t?rténettudomány, valamint a m?vel?dést?rténet bármely ága számára forrásérték? lehet. A Kézirattárban ?rz?tt dokumentumok száma mintegy 1.500.000.

K?zépkori kéziratok
A fennmaradt magyar eredet? k?zépkori kéziratok száma viszonylag csekély, az egykori k?tetek t?rténelmünk során nagyrészt elpusztultak, ezért a teljes kéziratok mellett f?lértékel?dnek számunkra a t?redék-emlékek is. A Kézirattár k?zel 700 kódexével és 1000 kódex-t?redékével ezeknek az emlékeknek kiemelked? gy?jteménye. Magyar vonatkozású anyagából legismertebb a nyelvemlékek és a korvinák csoportja, valamint leghíresebb t?rténeti kútf?ink kódexei. A magyar emlékek mellett a nemzetk?zi tudományosság érdekl?désére is számot tartó els?rangú kódexek gazdagítják a gy?jteményt.

újkori k?tetes kéziratok
A gy?jtemény-rész mintegy 30.000 k?tetet tesz ki, nyelvi megoszlásban csoportosítva. Id?határai a 16. század k?zepét?l máig terjednek. Tartalmi gazdagsága és értéke szinte leírhatatlan, a 16. század t?rténeti feljegyzései éppúgy megtalálhatók benne, mint a 18-19. század hatalmas forrásgy?jteményei, levélgy?jteményei, teológiai, hitvédelmi munkák éppúgy, mint versgy?jtemények, beszédgy?jtemények, tanulmányi jegyzetek, peregrinációs albumok, egykori k?nyvtárak katalógusai.

Levelestár
A mintegy 35.000 darabot számláló gy?jtemény olyan magánleveleket tartalmaz, amelyek nem kompakt hagyaték részeként kerültek a Széchényi K?nyvtárba. Id?határai a 16. század k?zepét?l a 20. század végéig terjednek, jellemz?en a 19-20. századi magyar t?rténelem, irodalom- és m?vel?dést?rténet kutatói számára szolgál els?rangú forrásként.

Analekta
Analekta-gy?jteményünk azon kisterjedelm?, nem k?nyv-formátumú kéziratok csoportját ?leli f?l, amelyek nem egy-egy hagyaték részeként kerültek hozzánk, m?fajilag pedig nem sorolhatók a Levelestárba. Rendkívül színes gy?jtemény, verskéziratok, dedikált fényképek, r?vid biográfiák mellett a ?hétk?znapok” m?vel?dést?rténetének kincseivel, kézzel írott meghívókkal, táncrendekkel, gazdasági feljegyzésekkel és így tovább.

Személyi hagyatékok
A Kézirattár k?zel 650 személyi hagyatékot, úgynevezett fondot ?riz. Számszer?leg az itt ?rz?tt kéziratok teszik ki a Tár állományának d?nt? hányadát. A gy?jtemény-rész a 20. század második felében alakult ki, korábban az egyben beérkezett személyi hagyatékokat m?faji és formai szempontok alapján szétosztották az anyagban. A Levelestárhoz hasonlóan a fondok is els?sorban a 19-20. századi magyar t?rténeti, irodalmi és m?vel?dést?rténeti kutatások számára jelentenek els?rangú forrásokat.

 中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片