Ezer újkori metszetet tesz digitális k?zkinccsé az Országos Széchényi K?nyvtár

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2020/11/18

 

Régi Ritka cím? legújabb digitális tartalomszolgáltatásunk révén tovább b?vül azoknak a kül?nleges dokumentumoknak a k?re, amelyek k?z?tt otthon is kényelmesen b?ngészhetünk.
A Régi Nyomtatványok Tára anyagából készül?, folyamatosan gazdagodó adatbázis az intézmény által ?rz?tt legkorábbi nyomtatványokhoz biztosít hozzáférést.

Els?ként a bibliofil gy?jt?, gróf Apponyi Sándor (1844–1925) jelent?s t?rténeti forrásértékkel bíró metszetgy?jteményének mintegy ezer darabját tesszük virtuális k?zkinccsé. A 16. századtól a 19. századig terjed? id?szak magyarországi eseményeinek külf?ldi recepcióját felvonultató gazdag grafikai anyag egyrészt k?nyvtárunk nagy adományozójának kül?nálló metszetgy?jteményéb?l, másrészt világhír? Hungarica-k?nyvgy?jteményéb?l származik. 

A t?bbnyire magyar vonatkozású metszetek m?fajukat tekintve els?sorban portrék, város-, vár-, csata- és ostromképek, illetve a kor híres eseményeir?l készült képek (királykoronázások, kivégzések stb.), de található k?ztük térkép, allegória, életkép és tézislap is. A tematikában kül?n?sen hangsúlyos a magyarországi t?r?k háborúk idejére és a t?r?k ki?zésének éveire valamint a Th?k?ly Imre és II. Rákóczi Ferenc korára vonatkozó képi ábrázolás. A magyar vonatkozású darabok esetében a 16. század els? felét?l a 18. század elejéig tartó szakasz képes forrásanyaga a leghangsúlyosabb. Ebb?l az id?rendi megoszlásból egyenesen k?vetkezik, hogy a lapok túlnyomó részben fametszet-, rézmetszet- és rézkarctechnikával készültek.

A gy?jtemény t?bb érdekes unikumot tartalmaz. Ezek k?zé sorolható az I. Miksa magyar királyt, illetve a hadvezérét, Schwendi Lázárt és a híres végvári vitézt, Thury Gy?rgy?t ábrázoló, egyetlen példányban ismert fametszet, amely a t?r?k ki?zésére tett kezdeményezések propagandáját szolgálta.

A lengyeli Apponyi-kastély metszetekkel díszített folyosóján függ?tt képek k?zül kül?n?sen érdekes az Esztergom 1594-es ostromát leíró és ábrázoló lap. A híres augsburgi metsz?, Dominicus Custos és id. Hans Schultes augsburgi nyomdász k?z?s m?ve háromnyelv? (német, latin és magyar) magyarázó felirataival igazi kül?nlegesség.

Egy németalf?ldi mester kezét?l származó Báthory Zsigmond-arckép e korszak grafikusainak munkamódszereir?l árulkodik. Míg a kép Báthory Zsigmondot ábrázolja, a felirat Bethlen Gáborként nevezi meg a fejedelmet. A távolság és a háborús helyzet miatt az autentikus portréfelvételeket nélkül?z? rézmetsz?- és kiadóvállalkozók k?nnyen nyúltak vissza az el?d?k portréihoz, hogy kielégítsék a nemzetk?zi politika küzd?terére lép? új szerepl?k iránti érdekl?dést. 

új tartalomszolgáltatásunk t?bbszempontú keres?rendszerrel segíti a célzott keresést, de látogatóink kül?nféle tematikus csoportosítások, például a f?ldrajzi elhelyezkedés (A t?rténelmi Magyarország, Európa, Buda, Pest), m?faj (látkép, városkép, ostromkép, portré), technika (rézmetszet, rézkarc, rézmetszet és rézkarc, fametszet, színezett metszetek), valamint az ábrázolt személyek (kül?n az uralkodók és vezérek) szerint is válogathatnak. Kiemeltük néhány jelent?s metsz? (Albrecht Dürer, Johann Sibmacher és Elias Wiedemann) munkáit is. A tájékozódást emellett az egyes metszetek (sokszor új kutatási eredményeket tartalmazó) részletes bibliográfiai adatainak és tartalmi elemeinek megadásával segítjük. Oldalunkon helyet kapott továbbá két részletes képes ?sszefoglaló Gróf Apponyi Sándor gy?jteménye  és Magyar vonatkozású metszetek az Apponyi-gy?jteményben címmel. Ha pedig olvasóink kedvet kapnak további érdekes régi k?nyves tartalmakhoz is, a nemzeti k?nyvtár blogjában számos változatos témájú bejegyzést találhatnak a Régi Nyomtatványok Tára egykori és mostani munkatársainak tollából.

A metszetekr?l készült digitális felvételeket jó min?ségben és szabad licenc alatt publikáljuk, azaz a forrás megjel?lésével szabadon hozzáférhet?vé, let?lthet?vé és felhasználhatóvá tesszük, remélve, hogy az eredetiben csak szigorú kutatási engedéllyel tanulmányozható dokumentumok a lehet? legszélesebb k?z?nség számára válnak így elérhet?vé.

Figyelmükbe ajánljuk az OSZK további, távolról elérhet? tematikus szolgáltatásait, mindenekel?tt a Fotótér, a F?ldabrosz, a Plakáttár, valamint a Magyar Elektronikus K?nyvtár tartalmait.

 中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片