T?bb tízezer unikális dokumentum vált szabadon hozzáférhet?vé adatbázisainkban 2020-ban

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2021/01/04

 

K?nyvtárunk a legnagyobb magyar k?zgy?jteményként ritkán megtekinthet? és sokszor els? látásra meglep? kincsek egész sorát ?rzi. 2020 folyamán viszont egyre t?bb kuriózum vált digitálisan szabadon hozzáférhet?vé az újonnan indult adatbázisaink segítségével.
?Fotótér” néven új tartalomszolgáltatást indítottunk 2020. június 4-én. Az els? két gy?jtemény, amelyet a trianoni békeszerz?dés aláírásának századik évfordulója alkalmából tettünk k?zzé, ?sszesen tízezer képb?l áll, és az els? világháború, valamint a Trianon utáni Erdély fotográfiáit tartalmazza. Az adatbázis a k?nyvtár fejlesztésében, az Országos K?nyvtári Platform projekt keretében készült el. A képek a nemzeti bibliotéka k?zel hatszázezer dokumentumot ?rz? Fényképtárából származnak.

A nyár k?zepét?l az otthonunkból is bejárhatjuk Mátyás király díszk?nyvtárát. Kódexekbe lapozhatunk és bebarangolhatjuk A CORVINA K?NYVTáR budai m?helye cím? kiállítás termeit a virtuális térben. Elérhet?vé tettük a 2018/2019-es monumentális kiállításunk 3D-s online változatát, amely az eredeti kiállítás élményét rekonstruálva otthonunkba viszi el e világhír? dokumentumokat. Az interneten a k?zépkori kódexek, pénzérmék, a Mátyás-trónkárpit mellett megtekinthet?k a kiállításon levetített kisfilmek, valamint a kurátor mozgóképes ?sszefoglalója a tárlat els? termében.

 

Augusztustól csaknem ezer, 1850 el?tt nyomtatott hazai és külf?ldi térkép vált digitálisan elérhet?vé. A ?F?ldabrosz” címet visel? adatbázisban szerepl? térképek jelent?s része a 18. században készült, de t?bb 17. századi kiadás is gazdagítja a k?nyvtárunk alapítójától, gróf Széchényi Ferenct?l (1754–1820) származó gy?jteményt.

1956 – t?rténelem r?plapokon címmel októberben újabb virtuálisan b?ngészhet? tartalomszolgáltatást indítottunk. K?nyvtárunk e jelent?s és igen speciális állományegysége napjainkra mintegy másfél ezer dokumentumot foglal magába, amelyek az 1956-os forradalom és szabadságharc során, illetve az azt k?vet? hónapokban keletkezetek. A gy?jtemény legkorábbra datált darabja október 22-én készült. A forradalom és szabadságharc október 23-ától november 4-éig tartó id?szakából t?bb mint ?tszáz aprónyomtatvány származik. A kés?bb keletkezett dokumentumokat részben az ellenállás, részben a megtorlás érdekében adták k?zre.

A novemberben indult Régi Ritka cím? digitális adatbázisunkban els?ként a bibliofil gy?jt?, gróf Apponyi Sándor (1844–1925) jelent?s t?rténeti forrásértékkel bíró metszetgy?jteményének mintegy ezer darabját tettük virtuális k?zkinccsé. A 16. századtól a 19. századig terjed? id?szak magyarországi eseményeinek külf?ldi recepcióját felvonultató gazdag grafikai anyag egyrészt k?nyvtárunk nagy adományozójának kül?nálló metszetgy?jteményéb?l, másrészt világhír? Hungarica-k?nyvgy?jteményéb?l származik. A t?bbnyire magyar vonatkozású metszetek m?fajukat tekintve els?sorban portrék, város-, vár-, csata- és ostromképek, illetve a kor híres eseményeir?l készült képek (királykoronázások, kivégzések stb.), de található k?ztük térkép, allegória, életkép és tézislap is.

Az adatbázisok nézegetéséhez hasznos id?t?ltést, eredményes b?ngészést kívánunk! Hamarosan újabb unikális darabokat bemutató gy?jteménnyel jelentkezünk!中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片