1956 – t?rténelem r?plapokon

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2020/10/29

 

?1956 – t?rténelem r?plapokon” címmel újabb, mindenki számára ingyenesen hozzáférhet? digitális tartalomszolgáltatással jelentkezett hazánk nemzeti k?nyvtára, az Országos Széchényi K?nyvtár. A 2020. október 23-án elindított adatbázis a forradalom és szabadságharc idején keletkezett r?plapokból és sz?veges plakátokból kínál b?séges válogatást.

Nemzeti t?rténelmünk megismeréséhez komoly segítséget nyújtanak a r?plapok és a sz?veges plakátok. Léteztek olyan t?rténelmi korszakok, hirtelen változásokat hozó id?szakok, amelyeknek szükségszer? produktumai a szerény eszk?ztárral, gyorsan el?állítható és terjeszthet? kisnyomtatványok voltak. Segítségükkel az események szinte teljes históriája tetten érhet?, hiszen nélkül?zhetetlen eszk?zei voltak a t?megek megszólításának, tájékoztatásának.

Az Országos Széchényi K?nyvtárban 1956-ban megalakult Ideiglenes Nemzeti Bizottmány gy?lésén Hankiss Elemér (1928–2015) vetette fel a forradalommal kapcsolatos aprónyomtatványok, dokumentumok gy?jtésének, archiválásának szükségességét. A kezdeményezés hatására felhívás jelent meg a korabeli sajtóban ?A forradalom dokumentációja készül a Széchényi K?nyvtárban” címmel, amely t?bbek k?z?tt azt is lesz?gezte, hogy ?világviszonylatban is egyedülálló lesz ez a gy?jtemény. Nem kés?i t?rténetírók, hanem a t?rténelmet alakító nemzet ?nmaga számol be itt azokról a küzdelmekr?l, melyeket saját maga és az emberiség j?v?jéért vívott.” A kezdeményezés hatására a k?nyvtár dolgozói és mindazon magánemberek, akik fontosnak érezték e dokumentumok meg?rzését a j?v? számára, megkezdték a forradalom anyagának ?sszegy?jtését. A gy?jtemény gyarapodása igen változatos módokon t?rtént: akadtak, akik névtelen csomagként a küsz?bre helyezték vagy ajándékként adták a kordokumentumokat a k?nyvtárnak, míg mások pénzért kínálták a birtokukban lév? kincseiket.

A magyar nemzeti k?nyvtár e jelent?s és igen speciális állományegysége napjainkra mintegy másfél ezer dokumentumot foglal magába, amelyek az 1956-os forradalom és szabadságharc során, illetve az azt k?vet? hónapokban keletkezetek. A gy?jtemény legkorábbra datált darabja október 22-én készült. A forradalom és szabadságharc október 23-ától november 4-éig tartó id?szakából t?bb mint ?tszáz aprónyomtatvány származik. A kés?bb keletkezett dokumentumokat részben az ellenállás, részben a megtorlás érdekében adták k?zre.

A forradalom els? két napjából kizárólag r?plapok maradtak fenn. A sz?veges plakátokhoz szükséges, igényesebb nyomdák október 25-t?l álltak fokozatosan a szabadságharc rendelkezésére. Nem csupán a budapesti, de a vidéki eseményeket is jól dokumentálják a kül?nb?z? városokban el?állított kisnyomtatványok. E sorozatban a magyaron kívül kétnyelv?, magyar–orosz dokumentumok is találhatók.
A dokumentumok t?bbségét nyomtatták, de van k?z?ttük stencillel, írógéppel, illetve játéknyomda bet?ivel és kézírással készült darab is. T?bb mint ezer r?plap, valamint t?bb mint háromszáz sz?veges plakát található k?z?ttük.

Adatbázisunkban gazdag adattartalom segíti a dokumentumok k?z?tti keresést, így az egyes településekre és a r?plapok, sz?veges plakátok pontos megjelenési idejére is lehet keresni.

Az adatbázis elérhet?sége: https://plakattar.oszk.hu/1956-tortenelem-roplapokon/.

 中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片