Fényképtár

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A gy?jtemény jelenleg nem kutatható. Munkatársaink telefonon vagy emailen keresztül is szívesen adnak felvilágosítást.

Az Országos Széchényi K?nyvtár legfiatalabb gy?jteménye a Fényképtár, 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy a nemzeti k?nyvtár kül?nb?z? gy?jteményeiben található fényképek megfelel? tárolását, feldolgozását és szolgáltatását biztosítsa.

Kül?n?sen értékes, feldolgozás alatt álló gy?jteményrész az I. világháború képanyaga, és Escher Károly fotóm?vész hagyatékának mintegy 38 000 negatívja.

A Magyar Filmt?rténeti Fotógy?jtemény adatbázisa az 1945-2000 k?z?tt készült mintegy 1010 magyar játékfilm adatait s t?bb mint 40.000 fotó digitális változatát tartalmazza. A felvételek k?z?tt számos szempont szerint lehet keresni – s a felvételekb?l rendelni is lehet. A képekhez tartozó sz?veges információk a filmek alkotóira és résztvev?ire vonatkoznak. A képek itt érhet?ek el: Filmfotóarchívum

A Jelenkori Fotóm?vészeti Gy?jtemény  az OSZK és a Magyar Fotóm?vészek Sz?vetségének együttm?k?désével j?tt létre. Feladata a kortárs magyar fotóm?vészek alkotásainak gy?jtése és k?zkinccsé tétele az alkotók tevékenységére vonatkozó dokumentációval együtt.

A Diafilmgy?jtemény, melyet fénykép- és rajzgy?jtemény tesz teljesebbé igen nagyérdekl?désre tarthat számot a dia-mesefilmek mai reneszánszában.

A már feldolgozott anyag jelent?s része elérhet? a Magyar Digitiális Képk?nyvtárban.

Fotótér 

A Fotótér az Országos Széchényi K?nyvtár folyamatosan b?vül? tartalomszolgáltatása, amely lehet?séget nyújt az érdekl?d?knek arra, hogy az intézmény által digitalizált fényképek k?z?tt b?ngésszenek. A Fotótér bázisát alkotó gy?jtemény k?zel hatszázezer fényképet tartalmaz. Arra t?rekszünk, hogy minden gy?jteményrész legizgalmasabb, legjobb képeinek reprezentatív válogatását szolgáltassuk, és támpontokat adjunk a további kereséshez. Egyes kül?nleges, forrásérték? gy?jteményrészeinket teljes k?r?en digitalizáljuk. Ilyen az els? világháborús kollekció és a Szabó Dénes (1907–1982) képeib?l készült galéria is. Ez utóbbi volt az els? gy?jtemény, amelyet ezen az új, az OSZK Országos K?nyvtári Platform projektjének keretében fejlesztett felületen dolgoztunk fel. Az adatbázis fejlesztése nem zárult le, a szerkezetet a felhasználói visszajelzések alapján folyamatosan finomítani fogjuk. Célunk egy gazdag, k?nnyen kezelhet?, felhasználóbarát adatszerkezet kialakítása. Reményeink szerint az adatbázis segítséget nyújt az online nem elérhet?, csak helyben, az OSZK épületében kutatható fényképek hozzáférhet?vé tételében is.

 中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片