Hírlapok és folyóiratok gy?jteménye

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Gy?ri Lapok, 1. évf. 1. (mutatvány)szám, Czéh Sándor, Gy?r, 1879 Az Országos Széchényi K?nyvtár k?teles példányként kapta az ország határain belül megjelen? ?sszes sajtóterméket, az újságok eleinte csak nagy hiányokkal érkeztek be, és a k?nyvtár meglehet?sen elhanyagolta ennek a kiadványfajtának a kezelését. Az 1860-as évekt?l kezdve a periodikumok száma oly mértékben megn?vekedett, hogy a feldolgozás nem tudott ezzel lépést tartani. Az Országos Hírlapk?nyvtár létrehozása 1884-ben id. Szinnyei József, korának legnagyobb magyar bibliográfusa nevéhez f?z?dik, akit Trefort ágoston kultuszminiszter bízott meg ezzel a feladattal. évtizedes gy?jt?munkája során számos hiányzó hírlap évfolyamait szerezte be pótlólag. A Széchényi K?nyvtár állományába más nagy budapesti k?nyvtárak hírlapsorozatait is beolvasztották.

Az állomány korszer? feldolgozása szintén Szinnyei vezetése alatt indult meg. Az egyre jelent?sebb gy?jtemény 1888-ban vált a k?nyvtár ?nálló osztályává. A 20. század harmincas éveiben a jobb helykihasználás érdekében megváltoztatták a hírlapállomány raktári elhelyezését, új katalógusokat állítottak fel. Az egyre nagyobb problémát jelent? állománymegóvás érdekében az 1952-ben megalakult Mikrofilmtár egyik f? feladata a hírlapok és folyóiratok mikrofilmre vétele. 1971 óta a Hírlaptár már nem ?nálló osztály, feladatait kül?nb?z? más osztályok látják el.

 中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片