Az Országos Széchényi K?nyvtár énekkara

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az énekkar férfi énekesek csatlakozását várja!

A kórus 1970 ?szén alakult a k?nyvtár munkatársaiból és baráti k?réb?l. A kezdetben csupán 16 tagú kamarakórus fokozatosan 35-40 tagú vegyes karrá fejl?d?tt. A k?nyvtár jelenlegi és egykori munkatársain kívül számos más foglalkozási ág is képviselteti magát benne, t?bbek k?z?tt pedagógusok, m?szaki és k?zgazdasági területen dolgozók, informatikusok, akiket a muzsika szeretete, a k?z?s éneklés és baráti együttlét ?r?me kovácsol egységbe. Jól megférnek egymással a kül?nb?z? generációk is, a húszastól egészen a hatvan-hetvenes évjáratokig.

A kórus kezdett?l fogva azt a célt t?zte maga elé, hogy k?zkinccsé tegyen olyan ismeretlen vagy kevéssé ismert m?veket, amelyeknek kéziratait vagy régi, ritka kiadásait az Országos Széchényi K?nyvtárban ?rzik. Már az 1970/80-as években rendezett ?Musica Rinata” koncertsorozatainak eredményeként sikerült elérnie, hogy a magyar kórusrepertoár általánosan ismert részévé váltak bécsi kismesterek: Johann Georg Albrechtsberger, Michael Haydn, Franz Xaver Süssmayer, Georg Druschetzky m?vei, a régebbi zenéb?l kódext?redékek, a Bártfai gy?jtemény egyes darabjai, vagy feltámadt tetszhalálából és kiadásra került Bárdos Lajos ?Jeremiás próféta k?ny?rgése” cím?, politikai okokból sokáig mell?z?tt remekm?ve. Ugyanakkor mindig fontos volt a kórus számára, hogy m?során lehet?leg képviselve legyenek a kórusmuzsika kül?nb?z? korszakai és m?fajai.

A kül?nleges OSZK-repertoárt kezdetben f?leg madrigálok és népdalfeldolgozások, illetve Bartók, Kodály, Bárdos m?vei egészítették ki (Bárdos Lajossal az együttes szoros személyes kapcsolatban is állt). Kés?bb el?térbe kerültek a klasszikus és romantikus mesterek, utóbbiak k?zül els?sorban Liszt Ferenc alkotásai. Kül?nleges alkalmakkor oratórikus m?vek (Bach, Haydn, Mozart, Schubert, Liszt, Kodály) zenekar-kíséretes el?adásaira is sor került, s?t a kórus nagyrészt saját szólistákkal t?bb alkalommal sikeresen el?adta Donizetti ?A cseng?” cím? kisoperáját is.

A fellépések színhelyei: maga az Országos Széchényi K?nyvtár (kiállítás megnyitók, k?nyvtári rendezvények, ?nálló koncertek, farsangi m?sorok), illetve Budapest és Magyarország számos koncertterme és temploma, újabban leggyakrabban a Zenetudományi Intézet Bartók terme. A kórus rendszeresen részt vesz a magyar énekkari mozgalom k?z?s rendezvényein is (pl. kamarakórus fesztiválok, Bárdos-hetek, múzeumi sorozatok), és amíg létezett a Magyar Rádió ?Kóruspódium” sorozata, évente felvételt készített számára és kétszer is nagydíjasa volt.

T?bb mint négy évtizedes fennállása során a kórus számtalan külf?ldi vendégszereplésen vett részt, nemcsak a k?rnyez? országokban (ezeknek magyarlakta területein koncertezni mindig is sajátos missziója volt az OSZK kórusának), hanem észak- és Nyugat-Európában (Finnország, észtország, Németország, Franciaország) is. Az együttes sok barátra lelt külf?ldi kórusokkal szervezett cserelátogatásai során is; kül?n?sen tartós kapcsolata alakult ki a Jénai Filharmónia Madrigálkórusával, amellyel 1986 és 2002 k?z?tt számtalan k?z?s koncertet adott mind magyar, mind német városokban; k?z?sen olyan nagyszabású oratorikus m?veket is megszólaltattak, mint Bach Magnificatja, Liszt Koronázási miséje, Kodály Psalmus hungaricusa vagy Duruflé Requiemje. Az együttes kapcsolatot épített ki az osztrák Sankt Veit in Glan kórusával, a komáromi Concordia Kórussal és a Bonni Kamarakórussal is. Az utóbbi id?k legjelent?sebb külf?ldi szereplése 2010 novemberében az az egyhetes római tartózkodás volt, melynek során a kórus egy nagyobb együttes részeként a Szent Péter székesegyházban és Albanóban megszólaltatta Liszt Esztergomi miséjének vatikáni verzióját, el?adta Liszt ?Missa choralis”-át  és ?nálló koncertet is adott az ?r?k Városban.

Az együttes alapítója és vezet? karnagya Eckhardt Mária, aki 1967 és 1973 Az OSZK kórusak?z?tt maga is az Országos Széchényi K?nyvtár Zenem?tárában dolgozott zenet?rténész-k?nyvtárosként. Ezt k?vet?en a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet tudományos munkatársa lett, 1986-tól 2009-ig pedig a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatók?zpont igazgatója volt, jelenleg ugyanott tudományos igazgató. Az együttes hangképz? tanára és másodkarnagya Gupcsó ágnes, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének munkatársa és az Operaház Gyermekkarának korrepetitora. Tiszteletbeli ?r?k?s vendégkarnagya pedig Jürgen Puschbeck, a weimari Hochschule für Musik Franz Liszt professzora, aki másfél-kétévenként kóruskurzust tart az együttesnek, és a tanult m?veket nyilvános koncerten is bemutatja vele.
A kórus 2002 októbere óta egyesületi formában m?k?dik. Az Országos Széchényi K?nyvtár Kórusegyesület élvezi az Országos Széchényi K?nyvtár erk?lcsi támogatását. Próbáit minden hétf?n 18.30-21.00 óra k?z?tt a VI. kerületi Erkel Ferenc általános Iskolában tartja, és havonta egy alkalommal szombaton egy hosszabb, kétrészes  próbát is tart, melynek színhelye az Országos Széchényi K?nyvtár.


A kórus fellépései 2020-ban:

A kórus korábbi fellépései

 中文无码肉感爆乳在线_中文有码无码人妻在线_中文字幕av高清片